Webmastering, Tworzenie stron www, grafika

TakJakby.pl - różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną w humorystyczny sposób :)

Historia Internetu

 Historia Internetu zaczyna się w końcu lat sześćdziesiątych. Departament Obrony rządu amerykańskiego rozpoczyna wtedy projekt badawczy realizowany przez agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency), mający na celu stworzenie sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych. Jest to, mówiąc przekornie, jeden z niewielu pozytywnych skutków wyścigu atomowego.

Rząd amerykański zorientował się, że w przypadku wojny atomowej już w pierwszych minutach starcia mogą zostać zniszczone tradycyjne środki komunikacji i łańcuch wydawania rozkazów przestanie istnieć. Zaradzić temu może stworzenie połączeń między komputerami, sieci komputerowej, która miałaby charakter zdecentralizowany, co jeszcze bardziej uodporniłoby ją na nuklearny atak. Miał to być system mający wiele równoległych połączeń, które trudno byłoby zniszczyć w ataku rakietowym. Tylko taki system mógłby pozwolić na zachowanie systemu wydawania rozkazów, sprawowania kontroli i porozumiewania się podczas globalnego konfliktu.

W roku 1969 powstaje sieć ARPAnet. W dwa lata później łączy piętnaście instytucji rządowych i akademickich. W roku 1973 stworzone zostają połączenia międzynarodowe, do Wielkiej Brytanii i Norwegii. Rok później Ray Tomlinson tworzy program do przesyłania elektronicznych wiadomości po sieci (e-mail). W roku 1979 powstają grupy dyskusyjne Usenet drugi z filarów dzisiejszego Internetu.

Dla naukowców uniwersyteckich nie mających połączenia z ARPAnet stworzona zostaje w 1981 roku sieć CSNET (Computer Science NETwork). W 1982 roku ARPA wprowadza jako standard dla swej sieci protokół TCP/IP. W tym samym roku powstaje w Europie sieć EUnet, pozwalająca korzystać z usług poczty elektronicznej i Usenet. W 1983 roku stworzona zostaje brama (gateway) pomiędzy ARPAnet a CSNET; fakt ten uważa się za początek istnienia Internetu jaki dzisiaj znamy.

NSF (National Science Foundation) łączy w 1986 roku pięć superkomputerów z ośrodków uniwersyteckich w sieć NSFnet, do której stopniowo podłącza się coraz więcej osrodków uniwersyteckich.

W 1988 roku do Internetu jest już podłączonych sześćdziesiąt tysięcy komputerów. W 1990 ARPAnet kończy swoją działalność. Rok później pojawiają się systemy WAIS (Wide Area Information Servers) i Gopher, rozszerzając liczbę usług internetowych. W 1992 rozpoczyna działanie World-Wide Web, stworzona przez Tima Bernersa-Lee. Liczba dołączonych komputerów przekracza milion. W 1993 roku pojawia się przeglądarka Mosaic, służąca do odczytywania stron World Wide Web; łatwość obsługi tego programu i jego następców przyspiesza rozwój World Wide Web, zarówno od strony liczby użytkowników jak i gromadzonych w tej formie informacji.

W latach dziewięćdziesiątych pojawia się masowy dostęp do Internetu przez modem. W Polsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczyna się wykorzystanie do tego celu także sieci telewizji kablowych. Liczba użytkowników gwałtownie rośnie, zwiększa się też liczba i różnorodność informacji. W sieci pojawiają się obok ośrodków uniwersyteckich i instytucji rządowych firmy komercyjne.

Najważniejsze daty i wydarzenia z historii Internetu.

1945

W czerwcu Vannevar Bush publikuje w Atlantic Monthly artykuł As We May Think, gdzie przedstawione zostają idee leżące u podstaw hipertekstu.

1957

W odpowiedzi na wystrzelenie sputnika przez Związek Radziecki Stany Zjednoczone powołują agencję ARPA, która później walnie przyczynia się do powstania Internetu i jego początkowego rozwoju.

1964

Paul Baran z RAND Corporation publikuje raport On Distributed Communications Networks z propozycją zdecentralizowanej sieci komputerowej, która może działać nawet w przypadku awarii wielu węzłów. Propozycja ta leży u podstaw utworzenia kilka lat później ARPANET.

1969

Powstaje ARPAnet, sieć czterech komputerów stworzona przez amerykańską agencję rządową ARPA. W 1971 sieć ta liczyła sobie 13 węzłów, a w 1973 roku - już 35. Sieć ARPAnet z miejsca zostaje wykorzystywana do komunikacji między naukowcami, przesyłania listów elektronicznych i wspólnej pracy nad projektami. Powstaje pierwszy dokument z serii RFC, napisany przez Steve Crockera.

1970

Uruchomiona została pierwsza wersja FTP, File Transfer Protocol, dzieki któremu powstaną w Internecie biblioteki programów, a także sterowników do sprzętu, dokumentacji.

1971

Początki poczty elektronicznej. Ray Tomlinson wysyła pierwszą wiadomość elektroniczną. Inna teoria głosi, że pocztę elektroniczną opracowano w różnych miejscach pod koniec lat sześćdziesiątych. Dziś przewiduje się, że w 2000 roku liczba wysyłanych wiadomoąci e-mail dotrze do 6 trylionów rocznie.

1972

Powstaje Telnet, aplikacja pozwalająca na zdalną pracę na odległych komputerach - połączenie się z nimi i uruchamianie programów.

1973

Do ARPANETu włączone zostają pierwsze instytucje spoza Stanów Zjednoczonych: University College of London w Wielkiej Brytanii i Royal Radar Establishment w Norwergii.

1974

Po raz pierwszy pojawia się słowo Internet, w opracowaniu badawczym dotyczącym protokołu TCP, napisanym przez Vintona Cerfa o Boba Kahna A Protocol for Packet Intercommunication. W uznaniu za tą i inne zasługi Vinton Cerf jest znany jako "ojciec Internetu".

1976

Mike Lesk z AT&T Bell Labs opracowuje protokół UUCP, Unix to Unix Copy Protocol, używany w początkowej fazie rozwoju grup dyskusyjnych Usenet.

1977

TheoryNet łączy pocztą elektroniczną stu naukowców: powstaje lista dyskusyjna (mailing list). Opracowane zostaja protokoły TCP i IP.

1978

W Chicago powstaje RPCM, pierwszy BBS (bulletin-board system). Stopniowo BBS oferuje pogawędki, gry, dyskusje, biblioteki programów i pocztę elektroniczną.

1979

Powstaje Usenet, tekstowe grupy dyskusyjne - stworzony przez studentów Toma Truscotta, Jima Ellisa i Steve Bellovina. Dziś Usenet to ponad 50 tysięcy grup i miliony użytkowników, czytających i biorących udział w dyskusjach.

1980

H&R Block kupuje system, który zostaje przekształcony w Compuserve, jedną z największych usług on-line. Compuserve nie wytrzymuje konkurencji z America Online i zostaje sprzedana jej w 1997 roku.

1981

Ted Nelson proponuje Xanadu - hipertekstową bazę danych zawierającą informacje wszelakiego rodzaju, z płatnym dostępem. Koncepcja ta nigdy nie zostaje zrealizowana, za jej dalekiego potomka można by zapewne uznać World Wide Web.

1982

W sieci komputerowej pojawiają się uśmieszki (smileys), tekstowe znaczki wyrażające emocje, dzią powszechnie używane w poczcie i grupach dyskusyjnych.

1983

Od ARPANET odłączona zostaje jej część wojskowa, tworząc MILNET. W ARPANET hosty i i sieci zaczynają używać protokołu TCP/IP. Powstaje właściwy Internet.

1984

Do rozwoju Internetu włącza się National Science Fundation, tworząc NSFNET, sieć coraz szybszych superkomputerów wykorzystywanych do celów naukowych. Zostaje opublikowana specyfikacja DNS, Domain Name System; jej twórcą jest Paul Mockapetris. Zaprojektowano NNTP (Network News Transfer Protocol), protokół używany do wymiany grup dyskusyjnych.

Powstaje usługa on-line Prodigy, pomyślana jako usługa pozwalająca na zakupy, dostęp do informacji i rozrywki dla zwykłych ludzi. Pordigy rozpoczyna pracę dopiero w 1988 roku.

1985

William Gibson pisze swą najsłynniejszą powieść fantastycznonaukową - Neuromancer, gdzie używa słowa cyberspace. Wiele z przedstawionych w niej koncepcji można odnaleźć w dalszym rozwoju Internetu. Zarejestrowana zostaje pierwsza domena komercyjna - symbolics.com dla firmy tworzącej programy i sprzęt dla języka programowania Lisp. Powstaje America Online, słynna usługa on-line.

1986

Grupy dyskusyjne Usenet zostają zorganizowane w hierarchie takie jak comp.*, news.* i misc.*. W rok później John Gilmore i Brian Reid, niezadowoleni z istniejących hierarchii, tworzą hierarchię alt.* - dziś skupiającą najwięcej grup dyskusyjnych.

W Polsce Władysław Majewski, Tadeusz Wilczek, Tomasz Zieliński i Jan Stożek prowadzą węzeł Fidnet w redakcji pisma Komputer.

1988

W hierarchii grup dyskusyjnych pojawiają się grupy alt.sex, alt.drugs i alt.rock-n-roll. Jarkko Oikarinen wynajduje Internet Relay Chat (IRC), system internetowych pogawędek.

1989

Formalnie przestaje istnieć ARPANET. Internet mimo to czuje się całkiem nieźle i rozwija się dalej. W Polsce powstaje elektroniczne pismo Donosy, założone przez Ksawerego Stojdę; pierwszy numer nosi datę 2 sierpnia 1989 r. Pismo to jest wysyłane pocztą elektroniczną i istnieje do dziś. W lutym 1993 miało 3500 abonentów.

1990

Tim Berners-Lee tworzy World Wide Web, system pozwalający autorom na połączenie słów, zdjęć i dźwięku, początkowo pomyślany dla wsparcia naukowców zajmujących się fizyką w CERN. Projekt World WIde Web powstaje na komputerze NeXT, w pierwszej odsłonie umożliwia jednocześnie przeglądanie i edycję hipertekstowych dokumentów. W rok później zostaje zainstalowany na serwerach CERN, a z nich rozpowszechnia się na cały świat.

W maju Polska zostaje przyjęta do EARN, części sieci BITNET. 17 lipca nnastępuje połączenie krajowego węzła PLEARN w Centrum Obliczeniowym UW z węzłem DKEARN w Kopenhadze. 28 listopada połączenie sieci z Wrocławiem, pierwszym miastem poza Warszawą. W ciągu pierwszego roku od powstania węzła z poczty skorzystało dziesięć tysięcy osób, jak podaje jego administrator Tadeusz Węgrzynowski.

1991

Paul Linder i Mark P. McCahil z uniwersytetu w Minessocie opracowali system Gopher. Powstaje Archie usługa wyszukiwawcza. 23 sierpnia przychodzi z Hamburga pierwsza odpowiedź na pocztę elektroniczną wysłaną z Polski. W styczniu liczba użytkowników sieci w Polsce przekracza 2000. 11 kwietnia 1991 roku sieci WAWPOLIP zostaje przyznana klasa adresowa. W końcu sierpnia uruchomione zostaje pierwsze połączenie intenretowe z Warszawy do Kopenhagi, z inicjatywy prof. dr hab. Antoniego Kreczmara, dr Rafała Pietraka i dr Krzysztofa Helera. W akcji uruchomienia połączenia bierze udział również Marcin Gromisz. Cyfronet w Krakowie buduje Internet, korzystając z przemyconego przez COCOM routera CISCO.

1992

W artykule o Internecie Jean Armour Polly używa frazy surfing the Net. Pojawia się równiez termin cybersex. Powstaje Internet Society, organizacja koordynująca rozwój i działanie Internetu.

W Polsce oddano do użytku sieć pakietową TP SA pod nazwą Polpak.

1993

Pojawia się Mosaic, pierwsza graficzna przeglądarka World Wide Web. Tworzy ją zespół: Marc Andreessen, Eric Bina i inni studenci NCSA. Dzieki niej znacznie wzrasta popularność Internetu i World Wide Web. Przedstawiciel Microsoft stwierdza, że "większość ludzi nigdy nie będzie potrzebować modemów szybszych niż 2400 bps". W Internecie pojawia się Biały Dom.

W Polsce powstaje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - NASK, jako jednostka badawczo-rozwojowa KBN. Przejmuje ona zadania Zespołu Koordynacyjnego NASK przy Uniwersytecie Warszawskim, uworzonego w roku 1991. W Polsce na Wydziale Fizyki UW zostaje uruchomiony pierwszy serwer World Wide Web, prowadzony przez zespół: Maricn Gromisz, Wojtek Bogusz, Kacper Nowicki, Michał Jankowski.

1994

David Filo i Jerry Yang tworzą Yahoo! Jako spis interesujących ich miejsc w Internecie; z czasem serwis ten rozwija się w najsłynniejszy katalog zasobów internetowych na świecie, a jego twórcy zostają milionerami. 12 kwietnia firma prawnicza Canter & Siegel wysyła do sieci, na sześć tysięcy grup dyskusyjnych, spam - posting promujący jej usługi w loterii pozwoleń na pracę w Stanach; oburzenie użytkownicy wysyłają autorom tego pomysłu tyle listów, że dostawca usług internetowych likwiduje im konto.

W Polsce rusza program podłączania szkół średnich do Internetu - Internet dla Szkół - w którym działa między innymi Jacek Gajewski. W marcu 1996 Compuserve próbuje pobierać opłaty za wykorzystanie przez programistów formatu GIF, najbardziej popularnego formatu graficznego na stronach internetowych.

1995

Marc Andreessen tworzy Netscape Navigator, w swoim czasie najpopularniejszą przeglądarkę internetową, zdobywającą w swoim czasie do 80 procent rynku. W lipcu Microsoft ogłasza wprowadzenie Microsoft Network, MSN, usługi online z oprogramowaniem dostępnym w każdej kopii Windows 95. W sierpniu Netscape wchodzi na giełdę. Rozpoczyna się "wojna przeglądarek", wtenczas jeszcze pomiędzy Netscape a innymi programami, a wkrótce - właściwie tylko między Netscape Navigator a Internet Explorer.

Pojawia się RealAudio, technologia przesyłania ciągłej transmisji dźwiękowej przez Internet. W październiku Sun ogłasza język programowania Java, do dziś jedno z najbardziej popularnych narzędzi internetowych programistów. W listopadzie Bill Gates zwraca się ku Internetowi: "naszym celem jest stanie się największą firmą internetową na świecie", mówi. W grudniu pojawia się Netscape 2.0, z ramkami, Javą i edytorem w wersji Gold.

W Polsce w maju powstaje Polska Społeczność Internetu, organizacja, której celem jest propagowanie rozwoju polskiego Internetu. Również w maju NASK i POLPAK podpisują umowę o wprowadzeniu usługi Internetu dla abonetnów sieci POLPAK.

1996

Pojawia się system WebTV, brakujące ogniwo pomiędzy Internetem a telewizją. W maju Procter & Gamble staje się pierwszym dużym reklamodawcą internetowym, który zamierza płacić nie za "spojrzenia" (eyeballs), ale za "kliknięcia" (click-throughs) na banner reklamowy. W lipcu rozpoczyna działalność MSNBC, wspólny projekt Microsoft i telewizji NBC.

W wrześniu Microsoft i Netscape wypuszczają wersje 3.0 swoich przeglądarek. W sierpniu David Bovie wypuszcza swój nowy singiel - Telling Lies - tylko w Internecie. W grudniu pojawia się wersja beta Netscape Communicator 4.0. W Polsce w październiku 1996 roku na Wydziale Fizyki UW odbyło się spotkanie weteranów internetowych z okazji pięciolecia polskiego Internetu; prowadził je Marcin Gromisz.

1997

Wielka chwila dla amerykańskich internautów: prezydent Clinton po raz pierwszy wspomina Internet w swej odezwie do narodu. Jak donoszą życzliwi - w tym czasie jeszcze nawet nie zajrzał do sieci. Komputer Big Blue pokonuje arcymistrza szachowego Garry Kasparowa w rozgrywce szeroko rozgłaszanej przez Internet.

Autor: mgr Bożena Jażdżewska
www: http://www.oeiizk.edu.pl/informa/

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting postgresql Valid XHTML and CSS.