Webmastering, Tworzenie stron www, grafika

TakJakby.pl - różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną w humorystyczny sposób :)

Historia www.wp.pl

1995

Rok 1995 to rok, który można nazwać sukcesem WP - jest to największa i najbardziej znacząca inicjatywa w polskim Internecie. Dla większości internautów to właśnie tu rozpoczyna się wędrówka po infostradzie.

Styczeń

Powstaje Wirtualna Akademia - niezależna, spontaniczna inicjatywa grupująca ludzi, dla których Internet jest nie tylko podstawowym narzędziem pracy, ale także środkiem komunikacji i po prostu źródłem zabawy i rozrywki. Wirtualna Akademia przybiera formę otwartego forum promocji nowych technik komunikacji, stwarzając w ten sposób możliwość dokształcania się oraz wzajemnej wymiany informacji. W ramach Wirtualnej Akademii - eksperymentalnie - powstaje zalążek Wirtualnej Polski. Jest to próba zgromadzenia w jednym "miejscu" odnośników do informacji "zwykłych", tzn. nie mających nic wspólnego z siecią a raczej z normalnym życiem, i pogrupowaniem tych informacji w odpowiednie kategorie.

Marzec

Powstaje serwis Wirtualna Polska. Młodzi zapaleńcy związani ze środowiskiem akademickim Politechniki Gdańskiej zakładają niewielki katalog liczący zaledwie kilkaset adresów stron WWW.

Październik

Powstaje Centrum Nowych Technologii (spółka joint venture), firma zajmująca się rozwojem, promocją i zastosowaniem najnowszych technologii w Internecie.


1996

Rok 1996 to okres dynamicznego rozwoju katalogu WP; strategia, którą przyjęli twórcy Wirtualnej Polski, zaowocowała powstaniem opartego na modułach, w pełni dynamicznego i prostego w budowie serwisu.


Styczeń

Wirtualna Polska zaczyna wykorzystywać oprogramowanie firmy Oracle do obsługi bazy danych (obecnie 9 z 10 wiodących portali korzysta włanie z oprogramowania Oracle).


Wrzesień

Startuje Nieustająca Lista Przebojów WWW Wirtualnej Polski - ranking najlepszych stron internetowych; dzięki NLP popularnoć Katalogu zaczyna bardzo szybko rosnąć.


Grudzień

Oglądalność stron WP sięga 10 tysięcy załadowań dziennie.

 

1997

Rok 1997 to rok, który odnotować można jako rok dalszego dynamicznego rozwoju Wirtualnej Polski - nie tylko jako katalogu stron WWW, ale także jako jednego z najważniejszych serwisów informacyjnych w polskim Internecie. To także rok nawiązywania silnej więzi z użytkownikami, budowania wokół Wirtualnej Polski i Wirtualnej Kawiarenki specyficznej społeczności.


Styczeń

WP prezentuje nowy layout wzorowany na portalach typu Yahoo. Katalog zawiera już kilkaset adresów polskich stron WWW. Oglądalność wzrasta do 20 tysięcy załadowań dziennie (czyli o 100% więcej w stosunku do roku 1996).


Czerwiec

rusza Wirtualna Kawiarenka - serwis umożliwiający prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym. Dzięki Wirtualnej Kawiarence portal WP zyskuje bezpośredni kontakt ze swoimi użytkownikami. Wokół WK tworzy się specyficzna społeczność, emocjonalnie związana z Wirtualną Polską.


Lipiec

liczba załadowań rośnie trzykrotnie w stosunku do roku 1996 - przekroczona zostaje granica magiczna 1 miliona załadowań miesięcznie.


Sierpień

WP organizuje pierwsze spotkanie Przyjaciół Wirtualnej Polski. Na zorganizowane w zaledwie 12 dni spotkanie zjeżdża się niemal 300, skupionych wokół Kawiarenki, osób z całej Polski. Spotkania Przyjaciół WP staną się dobrą tradycją WP - dzięki nim użytkownicy poznają twórców Portalu, rodzi się między nimi specyficzna więź, która powoduje, że czują się oni na WP u siebie.


Wrzesień

11 wrzenia Wirtualna Polska wraz z TV Wisła prowadzi pierwszą w Polsce Internetową Debatę Przedwyborczą z udziałem najbardziej znanych polskich polityków. WP przy współpracy z Rzeczpospolitą publikuje serwis Wybory "97. W ramach tego serwisu wykonuje pierwszą w Polsce internetową symulację wyborów. W dniu wyborów, jednoczenie z zamknięciem lokali wyborczych, ogłasza prognozę PBS Sopot prezentującą przybliżone wyniki. W dniu debaty oraz w dniu wyborów pobity zostaje kolejny rekord oglądalności serwisu WP - ponad 100 tys. załadowań dziennie (to już dziesięciokrotnie więcej niż w roku poprzednim).


Wrzesień/październik

katalog stron WWW liczy kilka tysięcy adresów, oglądalność wzrasta do 2 milionów załadowań miesięcznie.


Grudzień

w WP zachodzą przekształcenia własnościowe, w wyniku których udziałowcami WP zostają wyłącznie obywatele Polski (zmiana statusu prawnego spółki join venture na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

 

1998

Rok 1998 to rok, w którym Wirtualna Polska, jako pierwsza w Polsce firma internetowa przeprowadziła intensywną kampanię reklamową (40 wielkoformatowych tablic reklamowych, 200 emisji reklam radiowych w największych radiostacjach, promocja na łamach najpoczytniejszych pism: Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, prasy branżowej). Od tego roku Wirtualna Polska zyskała charakter wielkiego przedsięwzięcia opartego na współpracy z wieloma partnerami, także medialnymi.


Sierpień

kolejne spotkanie Przyjaciół Wirtualnej Polski; do Sopotu zjeżdża się tym razem ponad 600 osób na co dzień korzystających z serwisów WP, przede wszystkim z Wirtualnej Kawiarenki. Jest to już spotkanie starych znajomych, którzy znają się nie tylko poprzez Internet, ale także z poprzedniego spotkania i ze spotkań społeczności skupionej wokół WP, organizowanych spontanicznie w wielu miastach Polski.


Wrzesień

liczba załadowań strony WP sięga około 3,5 miliona miesięcznie (120 tys. załadowań dziennie).


Październik

katalog Wirtualna Polska przekształca się w Portal. Po dwóch, od zmian, tygodniach kampanii reklamowej następuje 2,5 krotny wzrost oglądalności strony głównej (50 tys. załadowań dziennie, 1,6 mln załadowań w październiku) oraz dwukrotny wzrost oglądalności całego serwisu (240 tys. załadowań dziennie, 7 mln załadowań miesięcznie).


Listopad

rusza darmowa Poczta Wirtualnej Polski (poczta.wp.pl). Wirtualna Polska udostępnia swoim użytkownikom najlepszą i najszybszą darmową pocztę e-mail w kraju.

1999

W roku 1999 Wirtualna Polska dołączyła do grona takich serwisów wyszukiwawczych jak Yahoo czy Altavista, zarówno pod względem zasobów merytorycznych jak i najnowocześniejszych technologii, które zostały zastosowane w portalu. Wirtualna Polska, jako jedyny portal w Polsce dała dostęp do ponad 200 mln dokumentów w bazie wyszukiwawczej Inktomi. Dokumenty są indeksowane za pomocą największego indeksera na wiecie, opartego na technologii opracowanej przez firmę Fast, wykorzystywanego m.in. przez portal Lycos.


Lipiec

Wirtualna Polska staje się prekursorem zastosowania systemów personalizacji w polskim Internecie. Rusza Moja.wp.pl - pierwszy we wschodniej Europie, w pełni konfigurowalny przez użytkownika serwis internetowy.


Sierpień

na kolejne, trzecie już Spotkanie Przyjaciół Wirtualnej Polski, zjeżdża się do Sopotu ponad tysiąc sympatyków Portalu. Nie odstraszyła ich ani mżawka, ani niska - jak na sierpień - temperatura. Zabawa trwała do białego rana, kiedy to najwytrwalsi zażyli kąpieli w morzu. WP przygotowała dla nich kawiarenkę internetową, w której każdy mógł posurfować po sieci, odebrać pocztę, poczatować z tymi, którzy nie mogli przyjechać. Byłe też atrakcyjne koncerty rockowe.


Wrzesień

Centrum Nowych Technologii, właciciel brandu WP, tworzy wraz z Prokom Software SA, spółkę akcyjną Wirtualna Polska SA. Inwestorami nowej spółki są CNT, Prokom i DM Penetrator.


Październik

Początek szeroko zakrojonej kampanii reklamowej, połączonej ze zmianą sposobu prezentacji firmy. Kampania trwająca do końca grudnia obejmuje swym zasięgiem prasę, billboardy, a także reklamę w Internecie, czyli macierzystym medium WP.


Grudzień

Poczta Wirtualnej Polski ulega modyfikacji - pojemność skrzynki wynosi teraz 15 MB, maksymalna wielkość przesyłanej korespondencji 4 MB, użytkownicy zyskują dostęp do grupy newsowych. WP umożliwia swoim użytkownikom dostęp do największej na wiecie bazy danych zindeksowanych stron WWW (200 milionów dokumentów) stworzonej przez firmę Inktomi.

 

2000

Rok 2000, rok końca wieku, to rok wielkich zmian w Wirtualnej Polsce. WP się rozrasta, nie jest już firmą, w której pracuje kilkanaście osób - staje się przedsiębiorstwem, które - według polskich kryteriów - zalicza się do dużych. Zmienia się nie tylko stan zatrudnienia, ale i oblicze Portalu: nowi ludzie tworzą w Wirtualnej Polsce nową jakość - przybywa serwisów, a każdy z nich, pozostając w zgodzie z ogólnie przyjętym w WP stylem prezentacji, nosi piętno jego autorów. Jest to też rok sukcesów Portalu - zostaje on wyróżniony nagrodą "Teraz Polska", a jego twórcy - Marek Borzestowski i Maciej Grabski otrzymują miano "Bizensmenów Roku". Wirtualna Polska wchodzi więc w nowe stulecie jako firma z dorobkiem i szerokimi perspektywami.


Styczeń

Intel Co. zostaje udziałowcem Wirtualnej Polski. Skład akcjonariatu WP SA przedstawia się następująco:

- CNT - 67 % udziałów w WP,
- Prokom - 25%, - Intel - 6%, DM Penetrator - 2%.

Wirtualna Polska uruchamia wyszukiwanie w grupach newsowych.


Luty

rusza nowy serwis Stron Domowych WP - umożliwia on tworzenie własnych witryn WWW w ramach portalu WP.


Marzec

14 marca WP rozpoczyna przeprowadzanie transmisji internetowych (streaming) z wydarzeń kulturalnych, sportowych, seminariów czy konferencji. WP tworzy pierwszą internetową jak również i największą w Polsce bazę danych rejestracji video. 20 marca po raz pierwszy w kraju zaproponowano użytkownikowi Internetową Debatę Sejmową - wirtualne spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP Maciejem Płażyńskim. Internetowe dyskusje odbywały się w przeddzień każdego posiedzenia Sejmu.


Kwiecień

Wirtualna Polska jako pierwszy portal w Polsce uruchamia serwis WAP. Udostępnia w ten sposób najszerszy w kraju błyskawiczny dostęp do zasobów Portalu przez telefon komórkowy. Serwis jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie dostępem do Internetu poprzez urządzenia przenośne. Rozpoczyna się pierwsza w Polsce telewizyjna kampania reklamowa portalu internetowego.


Maj

Portal zostaje laureatem nagrody Teraz Polska w kategorii najlepszych usług. Portal WP uznano za wizytówkę polskiej gospodarki, doceniając innowacyjność, pomysłowość oraz fakt wykorzystywania przez WP najnowocześniejszych technologii. WP jako pierwszy i jedyny Portal w Polsce wdraża system rekomendacji Net Perception, z którego korzysta m.in. Amazon. Net Perception bazuje na bezpośrednim kontakcie z klientem. Poprzez interaktywną "współpracę" z użytkownikiem Net Perception uczy się coraz więcej o jego zastosowaniach, potrzebach i priorytetach. Dzięki temu przy kolejnych wizytach użytkowników w Portalu przedstawione zostają im treści, lezące w obszarze ich zainteresowań. Wirtualna Polska podnosi kapitał akcyjny. Po dokonanych zmianach 49% akcji Wirtualnej Polski SA należy do Centrum Nowych Technologii sp. z o.o., właścicielem 40% akcji jest Prokom ; 6% posiada Intel; 3% Trans Continental Fund Limited Apsley House, 2% DM Penetrator.

Sierpień

kolejne Spotkanie Przyjaciół WP tym razem stawia się na nim niemal 5000 użytkowników portalu. WP zorganizowała dla nich koncerty rockowe, konkursy, przeprowadzono bezpośrednią prowadzono transmisję w Internecie. Patronat nad spotkaniem objął Prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Rusza krajowy rozkład jazdy w WP . Wirtualna Polska, jako pierwszy portal w kraju, zleca niezależnej firmie doradczej weryfikację wyników pomiarów miesięcznego ruchu na swoich serwerach. KPMG potwierdza rzetelność danych publikowanych przez WP.

Wrzesień

Rusza serwis olimpijski Sydney 2000. WP, jako jedyny spośród rodzimych portali, uruchamia serwis poświęcony największej imprezie kolarskiej w kraju - Tour de Pologne. Serwis WP - Opinie, dzięki któremu można zabawić się w socjologa zakładając własną ankietę; mogą one być wykorzystywane zarówno na stronach WWW użytkowników, jak i być dostępne na serwisie Opinie. Katalog Wirtualnej Polski zmienia swoje oblicze, następuje jego całkowita przebudowa. Zmienia się także strona główna i cały serwis Wiadomości. Krajowe Biuro Wyborcze powierza, w uzgodnieniu z Urzędem Zamówień Publicznych, obsługę wyborów prezydenckich 2000 Wirtualnej Polsce. WP zyskuje wyłączność na wizualizację i obsługę medialną Wyborów Prezydenckich 2000. Rusza serwis poświęcony DVD, bezsprzecznie najlepszy w kraju. Na Portalu pojawiają się Wirtualne Miasta - serwis, w którym WP jedynie podaje dane teleadresowe miast, a użytkownicy rozbudowują taką bazę o opisy miejsc, które warto w ich miastach odwiedzić.

Październik

Piąta rocznica powstania Wirtualnej Polski. Wirtualna Polska obejmuje internetowy patronat medialny (na zasadach wyłączności) nad XIV Międzynarodowym Konkursem Chopinowskim. WP - jako pierwsza w Polsce - wprowadza w Wirtualnym Sklepie system bezpiecznej autoryzacji kart kredytowych. Rusza nowa kampania reklamowa "Pierwszy Portal w Polsce". Liczba załadowań Portalu przekracza 3,01 miliona dziennie.

Listopad

Wielki bal z okazji 5. rocznicy powstania Wirtualnej Polski. Marek Borzestowski, Maciej Grabski i Jacek Kawalec biorą udział w konferencji prasowej, na której m.in. przedstawiają perspektywy wejścia Wirtualnej Polski S.A. na Giełdę.

Grudzień

Poczta WP - poprzez macierz Symmetrix, mailing opcjonalny, skaner antywirusowy - osiąga światowy standard. Wprowadzenie tego ostatniego uchroniło użytkowników Poczty WP przed zgubnymi skutkami wirusa Romeo&Juliett. Marek Borzestowski i Maciej Grabski, autorzy sukcesu Wirtualnej Polski, zostali uznani za Biznesmenów Roku przez miesięcznik "Businessman Magazine". Rusza Komputerowe Laboratorium WP. Na WP zagościł wirtualny sex - jego tajniki odkrywa serwis Ars Amandi; stałą rubrykę prowadzi w niej Zbigniew Lew Starowicz - największy autorytet polskiej seksuologii. W ostatnich dniach roku Wirtualna Polska otwiera, wspólnie z firmą Trader.pl, serwis ogłoszeń. Rusza serwis Turystyka. WP tworzy go z myślą o wszystkich planujących wyjazd, dłuższą podróż, czy urlop a chcących błyskawicznie dotrzeć do potrzebnych informacji. Wkrótce Turystykę uzupełnia pierwszy polskojęzyczny serwis umożliwiający rezerwację miejsc hotelowych oraz sal konferencyjnych bez wychodzenia z domu - Hotele WP. Ponad 90 hoteli o różnym standardzie czeka tylko na przysłowiowe "kliknięcie myszką". Wszystko, co może interesować szukającego noclegu poza miejscem zamieszkania: cenniki, promocje, oferty specjalne, znaleźć można w jednym miejscu!

 

2001

Styczeń

Wirtualna Polska najlepszym polskim portalem internetowym, według jury konkursu "Teraz Internet", organizowanego przez Magazyn Konsumenta "Solidna Firma", przy współudziale Biura Reklamy S.A. Nagrody wręczano w drugim dniu trwających w Warszawie targów Komputer EXPO. WP triumfowała również w kategorii "strony prywatne i rozrywka". Bezkonkurencyjny okazał się Czat WP , za pośrednictwem którego Internauci mogą prowadzić dyskusje ze znanymi osobami świata polityki, kultury, sportu czy biznesu. Wyróżniono również pierwszy polskojęzyczny serwis umożliwiającym rezerwację miejsc hotelowych oraz sal konferencyjnych przez Internet - Hotele WP. Jeszcze tego samego miesiąca WP "wypuszcza w świat" serwis Zdrowie. Internauci mogą dzięki WP zgłębić tajemnice swego organizmu i prowadzić - tak ostatnio modny - zdrowy tryb życia. W styczniu rusza też Pasaż handlowy Wirtualnej Polski. Portal udostępnia Użytkownikom Sieci narzędzie do budowania własnego sklepu internetowego. Oprogramowanie zostało tak skonstruowane by właściciel sklepu mógł "prosto z domu" administrować produktami i zamówieniami.

Luty

Internauci od lutego wiedzą już jak błyskawicznie przyrządzić danie z tego, co ma się akurat w lodówce, czym jest miso, tahin, marmite i czym podczas przerw w koncertach żywi się Leszek Możdżer. Wszystko o gotowaniu w interaktywnym serwisie Kuchnia. Bezpieczeństwo korespondencji i krótki adres domeny są skuteczną zachętą do zakładania kont pocztowych w Poczcie Wirtualnej Polski. W Lutym Internauta założył milionowe konto e-mail. Od czasu wprowadzenia najkrótszej domeny w Polsce @wp.pl i rozpoczęcia intensywnej kampanii edukacyjno - promocyjnej liczba kont dynamicznie wzrosła, sięgając 5 tysięcy nowych adresów dziennie.

Marzec

O kobietach dla kobiet - rusza kolejny serwis WP. Coś dla duszy i ciała. Informacje, porady, wiedza, dyskusje... Wszystko w nowym serwisie Kobieta Nowe: system sprzedaży, polityka rabatowa i produkty to efekty działania Biura Reklamy Wirtualnej Polski. U podstaw innowacji - w większości nie mających odpowiedników na polskim rynku reklamy internetowej - leżą dynamiczna ewolucja Internetu jako medium, rosnące wymagania klientów czy rozszerzający się portfel produktów reklamowanych. Pojawia się okolicznościowy serwis Oscary.wp.pl - bogaty w informacje o najznakomitszej nagrodzie w świecie filmu. Znalazły się w nim tegoroczne nominacje do tytułu "najlepszy", intrygujące szerokie kręgi newsy z filmowego świata, historia nagrody, zasady głosowania, informacje o statuetkach; także te czysto techniczne, które znają jedynie wtajemniczeni. Nie zabrakło ciekawostek związanych z nagrodą. Nowe wyszukiwanie w Wirtualnej Polsce z wyszukiwarką Google. Serwis wyszukiwawczy WP został wzbogacony o Google - teraz użytkownicy znajdują szybciej i łatwiej precyzyjniejsze informacje. W ramach jednego systemu wyszukiwawczego zintegrowano Katalog, zawartość Portalu, zasoby światowe i polskie, pliki FTP oraz grupy dyskusyjne. Tylko w WP wszystkie zasoby można przeszukać równolegle. Inne zmiany jak optymalizacja przeszukiwanych źródeł, proste zapytania, obszerna pomoc, dostosowanie opcji wyszukiwania do preferencji Użytkownika sprawiają, że przeszukiwanie Internetu przez WP jest znacząco szybsze i maksymalnie uproszczone, a przez to lepiej przystosowane do oczekiwań polskich Internautów. Portal WP poprzez serwis Wirtualne Miasta włączył się do ogólnopolskiego programu "Bezpieczne Miasto" nadzorowanego przez Komendę Główną Policji. Ponad 9% wzrost rozpoznawalności Wirtualnej Polski potwierdza systematyczne umacnianie się pozycji Portalu. Jak wynika z lutowego sondażu Interbus przeprowadzonego przez TNS OBOP 87% ankietowanych Internautów wymienia Wirtualną jako pierwszą markę. Na kolejne portale wskazuje kolejno 80 i 52% Użytkowników Sieci. Według lutowych badań WP jest również najpopularniejszym portalem internetowym. Spośród tych, którzy kiedykolwiek korzystali z portali, Wirtualną wybrało ponad 66% wszystkich polskich Użytkowników, o 10 punktów procentowych więcej niż w poprzednim miesiącu. Znacząco wzrosły odwiedziny regularnych Internautów w ostatnim miesiącu - również o 10 punktów procentowych w porównaniu ze styczniem.

Kwiecień

Uruchomiono Aukcje, które są trzecim modułem (po Sklepie WP i Pasażu Handlowym) umożliwiającym zawieranie transakcji przez Internet, za pośrednictwem portalu WP. Miłośnicy atrakcji, poszukiwacze doskonałych ofert mogą z powodzeniem sięgać do Aukcji Wirtualnej Polski, gdzie "okazji" dokonania zakupów po korzystnych cenach na pewno nie zabraknie. Wystarczy posiadać konto w Poczcie WP i wybrać interesujący produkt. Przebudowie podlega serwis wyszukiwawczy, dzięki czemu maksymalnie zwiększa się efektywność i skuteczność odnajdowania szukanych informacji. W ramach jednego systemu wyszukiwawczego zintegrowano Katalog WP, zasoby światowe (Google) i polskie (indeksowane przez Fast), zawartość Portalu, pliki FTP oraz grup dyskusyjne. Wirtualna Polska jako pierwszy i jedyny portal w Polsce jest dostępna na platformie cyfrowej Cyfra+. Prezentowany obszar tematyczny obejmuje cztery główne sekcje: "Informacje", "Pasje", "Rozrywka" i "Styl życia" - analogicznie do sekcji dostępnych w portalu. Informacje są pobierane z serwerów Wirtualnej Polski co piętnaście minut. Rusza serwis Infobazy, gdzie na jednej stronie zebrano odnośniki do kluczowych baz informacji, umieszczonych w serwisach Wirtualnej Polski. InfoBazy ułatwią Internautom błyskawicznie i proste odszukanie informacji przydatnych w życiu codziennym. W jednym miejscu znajdą link do katalogu książek grupującego ponad 20.000 pozycji, katalogu wydawców z ponad 3.000 adresów, listy niemal 2.000 dealerów aut, bazy ponad 100 hoteli w Polsce, w których mogą rezerwować miejsca noclegowe przez Sieć Ponad 80 baz informacji (wyszukiwawczych, katalogowych, informacyjnych i adresowych) pogrupowano zgodnie z przewodnimi liniami tematycznymi Portalu. Znalazły się tu więc dane zawarte w serwisach linii Informacje, Technika, Styl Życia, Spotkania. Na stronach portalu obył się internetowy konkurs "Z Wirtualną grasz i... masz staż" dla studentów oraz absolwentów wyższych uczelni, gwarantując laureatom odbycie stażu i zdobycie doświadczenia zawodowego w renomowanych firmach na terenie całego kraju. Zasoby portalu zostają wzbogacone o serwis Targi, który zawiera obszerną bazę informacji o organizatorach targów oraz przedsiębiorstwach usług targowych zrzeszonych w Polskiej Korporacji Targowej i firmach spoza niej oraz katalog 350 największych imprez wystawienniczych 2001 roku. Dzięki Wirtualnej Polsce organizatorzy imprez targowych zyskują szansę błyskawicznego dotarcia do potencjalnych wystawców. Znalezienie informacji maksymalnie upraszcza zamieszczona na stronie wyszukiwarka. Szukanie może odbywać się według kryterium organizatora, nazwy imprezy, miejsca, gdzie się odbywa, czy branży, której dotyczy... Wszystkie niezbędne informacje odnaleźć już można w serwisie Encyklopedia, zbiorze 80 tysięcy, ułożonych alfabetycznie i prezentowanych w formie zwięzłych informacji, haseł. Dzięki Encyklopedii Internauci zyskują nowe, wiarygodne źródło wiedzy, dostęp do którego jest niezwykle prosty i szybki. Zasoby Encyklopedii.wp.pl stanowi obszerna baza haseł i definicji, źródłem której jest najznamienitsze wydawnictwo naukowe w Polsce, oferujące największy wybór publikacji naukowych, encyklopedycznych i słownikowych. Na stronach Wirtualnej Polski pojawia się internetowe wydanie największego opiniotwórczego tygodnika w Polsce Wprost. Serwis wzbogaci treść portalu o artykuły o tematyce gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, analizy, rankingi i felietony publikowane na łamach popularnego tygodnika. Natomiast serwis infor.wp.pl, powstały w wyniku współpracy z grupą wydawniczą Infor - zapewnia dostęp do profesjonalnej wiedzy na temat prawa, podatków, finansów, ubezpieczeń i zarządzania. Po raz pierwszy w Polsce masowy portal internetowy zostaje wzbogacony specjalistycznym zasobem informacji, porad, formularzy i dokumentów o charakterze prawno-gospodarczym.

Maj

Ukazuje się nowa wersja Wpinacza, który jest pierwszym programem w polskiej Sieci wykorzystującym możliwości Systemu Syntezy Mowy, w tym prezentacji tekstów pisanych w formie dźwiękowej. Teraz, po raz pierwszy w rodzimym Internecie, możliwe stało się wysłuchanie listów elektronicznych. Internauta może natychmiast usłyszeć treść e-maila, bez konieczności przechodzenia przez serwis Poczty WP. Ikonki w belce Wpinacza także... mówią! Dla wszystkich zainteresowanych tematyką finansów i usług bankowych, uruchomiony został serwis Bankowy, prezentowane jest pełne kompendium wiedzy dotyczącej sektora bankowego. Poprzez serwis portal doradza, porównuje oraz prezentuje kompleksową ofertę banków działających w Polsce. Serwis skierowano do szerokiego grona obecnych i potencjalnych klientów tych instytucji. Poradniki oraz zaawansowane kalkulatory i wyszukiwarki pomagają Internautom błyskawicznie odnaleźć te usługi, które w optymalny sposób zaspokoją ich potrzeby oraz posłużą w uszeregowaniu ich zgodnie z oczekiwaniami. Ponadto dla wszystkich nowych serwisów biznesowych Wirtualnej Polski stworzono wspólną platformę transakcyjną - Pasaż Finansowy, na stronach którego zostały udostępnione oferty renomowanych instytucji finansowych, m.in. LG Petro Bank SA., GE Bank Mieszkaniowy SA., mBank (część BRE Bank SA), Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń SA., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU SA., Wielkopolski Bank Kredytowy SA.

Dla miłośników sportów ekstremalnych, uruchomiono elektroniczne wydania najpopularniejszych w kraju czasopism poświęconych rowerom górskim, wspinaczce, alpinizmowi, turystyce górskiej, snowboardowi oraz narciarstwu. Są to: Magazyn Narciarski Ski ski.wp.pl, Magazyn dla Snowboarderów - Snowboard - snowboard.wp.pl i Górski Magazyn Sportowy Góry gory.wp.pl

W ramach serwisu Komputery, w dziale WirtuaLab wprowadzono testy sprzętu i oprogramowania. Najlepszym i najciekawszym produktom biorącym w nich udział od marca bieżącego roku przyznawane są wyróżnienia, co ułatwia korzystającym podjęcie decyzji przy zakupie komputera, programów, akcesoriów i podzespołów komputerowych. Specjalny znak jakości dla najlepszych produktów testowanych w wirtualnym laboratorium przyznawany jest co miesiąc. Wyróżnienia (Produkt Miesiąca) przysługują tylko tym produktom, które stanowią wzór do naśladowania, są przykładem nowatorskiej myśli technicznej, niezawodności oraz charakteryzuje je najlepszy stosunek możliwości do ceny.

Wirtualna Polska objęła patronatem medialnym program "Biuro Ogłoszeń" realizowany przez program 2 Telewizji Polskiej. Autorzy programu podążają śladem ogłoszeń umieszczanych w gazetach, przyklejanych na murach, szybach, przystankach komunikacji miejskiej i ogrodzeniach czy przytwierdzanych do pni drzew - wszędzie tam, gdzie liczyć można na dużą ilość przechodniów. Niektóre są zupełnie zwyczajne, inne brzmią bardzo intrygująco...

Czerwiec

Nowe internetowe znajomości? Teraz można to zrobić z Wirtualną Polską! światło dziennie ujrzał Kontakt - najnowszy komunikator - program do błyskawicznej i łatwej komunikacji między użytkownikami Sieci. Nie tylko sam sprawdza ich obecność, powiadamia o obecności przed monitorem, ale też umożliwia błyskawiczne nawiązywanie kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach czy pasjach. O uniwersalnym charakterze Kontaktu decydują łatwy i przyjazny użytkownikowi interface oraz znaczna ilość funkcjonalności ułatwiających szybką komunikację w Internecie. O sukcesie programu świadczy ponad 57 tysięcy kont, które założyli użytkownicy Kontaktu, w ciągu tygodnia od jego premiery. Dziennie logowało się w tym okresie przeciętnie ponad 15 tys. osób.

Moc wrażeń z domowego kina można uzupełnić informacjami o ulubionym filmie czy aktorze w Serwisie dvd.wp.pl. Został on wzbogacony dużą ilością profesjonalnych informacji dotyczących sprzętu kina domowego i o najświeższe dane związane z zagadnieniami technologii DVD oraz filmami video wydawanymi na nośnikach cyfrowych... Witrynę dostosowano do przewodnika stylu Wirtualnej Polski ułatwiając Użytkownikom błyskawiczne odnajdywanie szukanych informacji i pełny wgląd w zawartość serwisu. Bezpośrednio z jego stron dokonać tez może zakupów w Sklepie Wirtualnej Polski

Szachy z kolegą przez Internet? Tak i nie tylko... rożne inne gry można zagrać w serwisie gierki.wp.pl. Internauci mają tu także do wyboru gry planszowe (Szachy, Warcaby), karciane (Brydż, Poker, Tysiąc), kasyno (Ruletka, Jednoręki Bandyta), flipery (Pirate, Demon) oraz tzw. strzelaninki (Jungle Hunter). Dziesięć dostępnych gier wystarczy raz zgrać na dysk, by przez cały czas móc toczyć wirtualne pojedynki. Gracze "zasiadający do stołów" mają możliwość zarabiania pieniędzy. Wirtualna gotówka gromadzona na koncie Użytkownika a zyskana w jednej z gier może być wydatkowana w każdej innej. Jak w prawdziwych potyczkach w razie braku finansów gracz skorzystać może z kredytu. Służy temu opcja "Bank".

Lipiec

rusza serwis Ubezpieczeniowy, pomoc dla osób, które, w natłoku konkurencyjnych ofert ubezpieczeniowych, dążą do wyboru optymalnego ubezpieczenia: na życie, komunikacyjnego, zdrowotnego, mieszkania, turystycznego...

Serwis Ubezpieczeniowy jest kolejnym elementem nowej linii serwisów biznesowych Wirtualnej Polski, umożliwiających zawieranie korzystnych transakcji, po uprzednim zasięgnięciu wyczerpującej informacji, dokonaniu porównań i symulacji warunków umowy. Jak w przypadku Serwisu Bankowego (http://bankowy.wp.pl) platformą transakcyjną jest Pasaż Finansowy (http://pasazfin.wp.pl). To za jego pośrednictwem użytkownik ma możliwość skorzystania on-line z oferty instytucji asekuracyjnych.

WP uruchamia też innowacyjny serwis Zakupy Grupowe (http://grupowe.wp.pl) - nowatorską formę kupowania produktów za pośrednictwem Internetu. Idea zakupów hurtowych po niższych od rynkowych cenach może być wykorzystana przez indywidualnych Internautów, którzy, zbierając się w grupy, nabywają wybrany towar po obniżonej cenie. W Wirtualnej Polsce ceny są mniejsze nawet o 30%!

W ten sposób Portal prezentuje najszerszą ofertę dotyczącą e-handlu w Polsce. Zakupy Grupowe uzupełniają dostępne już w Portalu formy: Aukcje internetowe (http://aukcje.wp.pl), Wirtualny Sklep (http://www.ws.pl), Pasaż Handlowy (http://pasaz.wp.pl), Pasaż Finansowy (http://pasazfin.wp.pl) i Aukcje LOT (http://lot.aukcje.wp.pl).

W połowie lipca w sieci błyskawicznie rozprzestrzeniał się groźny wirus, który okazał się nie szkodzić użytkownikom Poczty WP. W ciągu niecałych 24 godzin skaner antywirusowy w Poczcie WP unieszkodliwił ponad 15 tysięcy wirusów SirCam. Tysiące użytkowników Poczty WP dostało jedynie ostrzeżenie o zagrożeniu, nie zaś zainfekowaną korespondencją.

W lipcu WP patronuje też Turniejowi Idea Prokom Open. Półfinały i finał największego w kraju zawodowego Turnieju tenisowego po raz wtóry transmitowane są przez Internet - w Portalu Wirtualna Polska. Bezpośrednie relacje można śledzić na stronie http://ideaprokomopen.wp.pl Na stronach Aukcji licytowane są przedmioty z autografami gwiazd Turnieju - Magdaleny Grzybowskiej i Anke Huber, zwyciężczyni ubiegłorocznego konkursu. Pieniądze z licytacji zasiliły konto utworzone przez władze Gdańska z myślą o pomocy poszkodowanym przez powódź.

W ostatnich dniach lipca LG Petro Bank wybrał Pasaż Finansowy Wirtualnej Polski do przeprowadzenie wyjątkowej promocji nowej usługi - netKombo.

Pasaż poszerzył swoją ofertę o możliwość założenia kont Inteligo. Użytkownicy dokonać mogę nie tylko wyboru konta, na konkurencyjnych warunkach, ale także błyskawicznie i bezpiecznie otworzyć rachunek poprzez strony portalu Wirtualna Polska. By drogą internetową założyć konto wystarczy wejść do Pasażu Finansowego i wypełnić wniosek, dostarczany bezpośrednio do Inteligo drogą elektroniczną.

Wrzesień

MP3Service w Wirtualnej Polsce jako pierwszy w Polsce przetestował najnowszy format kompresji dźwięku - mp3PRO. Ruszył WielkiBrat.wp.pl - serwis, dzięki któremu nie tylko można spojrzeć na bohaterów okiem BB, ale także kibicować im i bez żadnych ograniczeń-wyrazić opinię na ich temat. Wirtualna Polska (wp.pl) ma we wrześniu ponad 2 miliony zarejestrowanych użytkowników. Rekordowy wzrost liczby kont w portalu w ostatnich tygodniach odzwierciedlają statystyki - ponad 6 tysięcy zakładanych kont dziennie.

Od września największy polski szpieg ~V J-23 nadaje przez Internet. Pierwsze z dwudziestu ksiąg można zgłębiać, sięgając na strony serwisu kloss.wp.pl.

Październik

Arka Noego została tysięcznym artystą, który dołączył do grupy polskich wykonawców udostępniających za darmo, w całości i legalnie swoje utwory w formacie MP3. Wśród innych artystów są takie gwiazdy jak Łzy, Paktofonika, Grammatik, Big Cyc, Blenders, Kury i inni. Po raz pierwszy w historii polskiej muzyki aż 1000 wykonawców, począwszy od tych mało znanych, a skończywszy na gwiazdach polskiej sceny muzycznej, dokonało prawdziwego przełomu. Serwis MP3 (mp3.wp.pl) jest najpopularniejszym w polskim Internecie miejscem, w którym wszyscy zainteresowani znajdą swoją ulubioną muzykę i to dostępną za darmo. Serwis MP3 jest też największym serwisem na świecie, z którego legalnie można ściągnąć muzykę polskich artystów. Po sześciu miesiącach negocjacji Wirtualna Polska pozyskała stabilnego inwestora strategicznego - Telekomunikację Polską S.A. Z ponad 2 mln zarejestrowanych użytkowników, silną marką oraz cieszącymi się ogromną popularnością serwisami, WP uzyska silne zaplecze technologiczne i kapitałowe Grupy TP. Telekomunikacja Polska, lider w dostarczaniu usług dostępu do Internetu (ISP), otrzyma w wyniku realizacji umowy bezpośredni dostęp do dużej grupy internautów, uzyskując tym samym możliwość lepszego dostosowania swojej oferty do potrzeb tej grupy Klientów. TPInternet umożliwi natomiast kompleksowe wykorzystanie potencjału technologicznego, wnosząc do nowej oferty usługi multimedialne, relacje z partnerami medialnymi oraz usługi certyfikacji. W wyniku tej transakcji powstanie najsilniejsza na polskim rynku firma internetowa.

Listopad

Ponad 200 pytań, pula nagród o wartości przekraczającej 300.000 złotych, notebook i pieniądze do wygrania każdego dnia. Na stronach Wirtualnej Polski przez sześć tygodni rozgrywa się turniej, jakiego w Internecie jeszcze nie było. "Netmania" (netmania.wp.pl) to największy w kraju turniej przeprowadzony całkowicie w Internecie. Jak w realnym turnieju, by odpowiedzieć na zadane pytania, uczestnik musi wykazać się przede wszystkim wiedzą. W "netmanii" w znalezieniu prawidłowej odpowiedzi dodatkowo może pomóc spryt. Wszystkie odpowiedzi są bowiem ukryte w nieprzebranych zasobach Sieci. Na stronach Wirtualnej Polski - turystyka.wp.pl/hotelenaswiecie - ruszyła rezerwacja miejsc noclegowych w hotelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych i motelach na całym świecie. Użytkownik ma do wyboru ponad 600.000 miejscowości w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej, Południowej i na egzotycznych wyspach. Pasaż Finansowy Wirtualnej Polski uzupełnił dotychczasową ofertę bankową, ubezpieczeniową i leasingową o kategorie "Rachunki inwestycyjne". Pierwszą promocyjną ofertą jest rachunek inwestycyjny bossa.pl

Grudzień

WP uruchamia serwis zima.wp.pl Za pośrednictwem serwisu można nie tylko dowiedzieć się wszystkiego o tajnikach narciarstwa i snowboardu, ale też skorzystać z atrakcyjnych ofert wyjazdów, przeszukać bazę wycieczkową, zarezerwować hotel, pensjonat, czy bilet lotniczy...

W grudniu messenger Wirtualnej Polski - Kontakt został zintegrowany z najbardziej znanymi komunikatorami. Użytkownicy aplikacji mogą więc porozumiewać się globalnie z niemal 120 milionami osób na całym świecie! W trakcie rozmowy z jakąkolwiek osobą, bądź jeśli jest ona tylko dostępna, można jej przesłać dowolny plik: zdjęcie, mp3, dokument, filmik? o niebagatelnej wielkości do 4 GB! Dokonano też modyfikacji Poczty WP. Ułatwiona nawigacja po folderach i opcjach, proste zarządzanie folderami, możliwość kopiowania oraz przenoszenia całej zawartości folderów pomiędzy nimi, zapisywanie listów do folderu Robocze, formularze proste i zaawansowane przy komponowaniu i przesyłaniu korespondencji, automatyczne dołączanie vcard, czy możliwość dowolnego sortowania listów to tylko kilka spośród rozlicznych zmian wprowadzonych przez WP zgodnie z sugestiami i potrzebami użytkowników. Po raz pierwszy w polskim Internecie łatwo poznać najczęściej odwiedzane przez internautów strony WWW. Służy temu KlikoHit - obiektywny ranking najlepszych stron internetowych Katalogu Wirtualnej Polski, utworzony przez samych użytkowników Sieci. Nowatorski mechanizm KlikoHitu pozwala na prezentację wyników wyszukiwania w Katalogu według kryterium częstości odwiedzin. System wyszukiwawczy WP analizuje, które strony WWW wybierane są najczęściej przez internautów przy szukaniu określonych wyrażeń. Te prezentowane są zaś w Katalogu na początkowych pozycjach.

Od 21 grudnia w nowym serwisie logodzwonki.wp.pl Wirtualna Polska udostępnia ponad 7.000 symboli i ponad 300 typów dzwonków do telefonów komórkowych. Unikalna oferta pozwala na wykorzystanie ikonek i dzwonków w wielu markach telefonów GSM (przede wszystkim telefonów komórkowych Nokia, najnowszych modeli aparatów Samsung i innych, obsługujących system Smart Messaging) wszystkich operatorów w Polsce.

 

2002

Styczeń

W serwisie harry.wp.pl, po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy na świecie pojawia się polski odpowiednik małego czarodzieja Harrego Pottera. Wirtualna Polska przedstawia tu absolutnie nie czarodziejskiego Henryka Portiera a o jego losach decydują Internauci.

Kończy się wielki internetowy konkurs ? Netmania. Rekordowa liczba niemal 170.000 graczy rywalizowała codziennie o notebooki rozdawane w pierwszym turnieju rozgrywanym w całości w polskim Internecie. Zwycięzca głównej nagrody "zgarnął" 25.000 złotych. Netmania była bez wątpienia internetowym wydarzeniem zimy roku 2001. Wirtualna Polska została, po raz drugi, uznana najlepszym polskim portalem internetowym przez jury konkursu "Teraz Internet", organizowanego przez Magazyn Konsumenta "Solidna Firma". Nagrody wręczono w Warszawie podczas targów Komputer EXPO 2002. Czym jest extereme skiing? W co się bawią prawdziwi narciarscy spece? Co oznacza termin halfpipe? Na te i wiele innych pytań pasjonaci sportów ekstremalnych znajdą odpowiedź korzystając z nowych stron portalu - zima.wp.pl/ps_extrema

Luty

Wirtualna Polska zmienia swoją wizytówkę - stronę główną. Gruntowne badania użytkowników pokazały, iż zupełnie nowa koncepcja prezentowania oferty umożliwia szybszy dostęp do wszechstronnych informacji w portalu. Dotychczasowa strona główna, z którą kontakt miało ponad 2,8 miliona użytkowników miesięcznie, była wizytówką WP.pl od września 2000 roku. Zmiany zostały wymuszone dynamicznym rozwojem serwisów i usług portalowych oraz regularnie rosnącym ruchem na portalu.

W serwisie logodzwonki.wp.pl pojawia się nowa funkcjonalność - Edytor logo. Dzięki niemu każdy posiadacz telefonu komórkowego może mieć nietypowe, indywidualne logo na wyświetlaczu aparatu, przesłać je znajomemu, udostępnić wybranym przez siebie osobom, bądź wszystkim korzystającym z serwisu Wirtualnej Polski.

Marzec

Polskapresse i Wirtualna Polska zawarły porozumienie o współpracy. Pozwala ono partnerom na jeszcze lepsze wykorzystanie atutów wynikających z wieloletniego doświadczenia w działalności na rynku mediów elektronicznych i tradycyjnych. Kontrolowane przez Polskapresse serwisy Gratka.pl i NaszeMiasto.pl zastąpiły funkcjonujące dotąd serwisy Wirtualnej Polski: Ogłoszenia i Wirtualne Miasta. Odtąd jedynym serwisem z ogłoszeniami drobnymi, dostępnym w WP, jest Gratka.pl, a jedynym serwisem wiadomości miejskich stał się serwis NaszeMiasto.pl. Ruszyła druga edycja konkursu "Wirtualnie grasz - praktykę masz". Biorący w nim udział studenci oraz absolwenci, w wieku mogą odbyć staż i zdobyć doświadczenie zawodowe w renomowanych firmach na terenie całego kraju.

Kwiecień

Największy serwis z grami online w Polsce - gierki.wp.pl wzbogaca się o Galerię Graczy.

WP.pl proponuje całkiem nowy sposób prezentowania informacji i usług, co zapewni łatwiejsze i jeszcze szybsze korzystanie z jego zasobów. Modyfikacje objęły zarówno sposób prezentowania wiadomości, jak i kolorystykę. Film.wp.pl jest pierwszym z serii serwisów o zmienionym kształcie, gdzie maksymalnie wykorzystano sieć połączeń pomiędzy zasobami informacyjnymi, co służyć ma maksymalizacji ruchu w WP oraz optymalnemu wykorzystaniu przez internautów wiadomości na określony temat zawartych w całym portalu.

Edytor Logo został wzbogacony o nową funkcjonalność - niedostępną w żadnym innym polskim serwisie - możliwość "wstawienia" do logoedytora gotowych obrazków, czy własnych zdjęć (w formatach takich, jak choćby: jpg., gif., bmp.). W błyskotliwy sposób przypominamy użytkownikom Sieci o święcie 1 Maja. W serwisie Logodzwonki.wp.pl pojawiły się kompozycje związane właśnie z tym dniem. Dzwonki z "Międzynarodówką", "Hymnem ZSRR", wyśpiewanym niegdyś chóralnym głosem przebojem "Kalinka", czy "Katiusza", można ściągnąć na swój aparat telefoniczny lub przesłać przyjaciołom, czy znajomym.

Maj

Oferta ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, wraz z dostępem do najnowszej usługi pozwalającej na przesłanie on-line danych do umowy z funduszem emerytalnym - znalazła się w Pasażu Finansowym Wirtualnej Polski. Dzięki usłudze "Deklaracja On- Line" osoby chcące przystąpić do ING NNP OFE mogą załatwić większość formalności z tym związanych wirtualnie, bez konieczności fizycznej wizyty w punkcie obsługi klienta lub bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem funduszu. Z serwisu logodzwonki.wp.pl można wysłać żartobliwe wirusy sms-owe. Jeśli nie wystarcza przygotowane ponad 50 zabawnych wiadomości, można po raz pierwszy samemu dołączyć swój tekst do wybranego sms-a graficznego.

Czerwiec

Nowy wymiar serwisu MP3. Do serwisów Wirtualnej Polski, które w innowacyjny, bliski internaucie sposób, dostarczają wiedzy i rozrywki dołącza MP3.wp.pl. Nowa szata graficzna, dynamiczny układ podstron, pełna interakcja z użytkownikiem oraz wykonawcami prezentującymi swój dorobek artystyczny w Strefie ? to podstawowe zmiany w, najpopularniejszym w tej chwili w rodzimej Sieci, serwisie, gdzie całkowicie za darmo można znaleźć swą ulubioną muzykę. Serwis MP3 jest też największym serwisem na świecie, z którego legalnie można ściągnąć muzykę polskich artystów. W czerwcu rusza też kolejna edycja Netmanii największego Turnieju w Internecie. Ponadto WP wraz z Radiem Zet uruchamiają kompleksowy serwis informacyjny, dostępny jednocześnie na stronach portalu i radia. W przygotowywaniu serwisu - po raz pierwszy w Polsce - wykorzystano wspólny panel administracyjny. Umożliwia on dziennikarzom obu redakcji dystrybucję informacji jednocześnie w dwóch serwisach: Wiadomości WP oraz Radiozet.pl. Strona www.radiozet.pl administrowana w nowy sposób (w zmienionej formie graficznej) ruszyła 7 czerwca. Serwis Radia Zet dostępny jest także dodatkowo (poza do tej pory działającymi domenami) pod adresem www.radiozet.wp.pl. W odpowiedzi na oczekiwania i apele internautów o dostęp, za pośrednictwem portalu, do skutecznego skenera antywirusowego rusza serwis Wirusy. Pod adresem www.wirusy.wp.pl znalazł się Panda ActiveScan, pozwalający na błyskawiczne sprawdzenie bezpieczeństwa własnego komputera.

Lipiec

MURATOR w Wirtualnej Polsce. Portal podjął współpracę z Wydawnictwem MURATOR - największym polski wydawcą publikacji poświęconych budownictwu, architekturze, urządzaniu i wyposażaniu wnętrz. Na stronach Wirtualnej Polski profesjonalne serwisy MURATORA dostępne są pod adresami: www.muratordom.wp.pl oraz www.projekty.murator.wp.pl. 6 lipca odbywa się największe w Polsce spotkanie Internautów. Na V Spotkaniu Przyjaciół Wirtualnej Polski pojawia się dziesięć tysięcy osób, a niemal dwa tysiące słucha koncertów gwiazd siedząc na sopockiej plaży, tuż przy molo. Przyjaciele i znajomi Portalu wysłuchali, koncertującego po raz pierwszy w Polsce, Georga Clintona, legendę muzyki funk i soul, kultową postać twórców hip-hopu, rapu i muzyki klubowej. Zgromadzonych przed sceną rozgrzewali także: Warszawski Deszcz, Reni Jusis, Kayah i Smolik i Rei Ceballo&Calle Sol. Całkiem nowe oblicze zyskuje serwis www.ksiazki.wp.pl - najobszerniejsza w tej chwili w Polsce baza wiedzy na temat literatury. Powstaje najobszerniejsza w kraju baza sportów ekstremalnych - katalog dyscyplin, z którymi nieodłącznie związane są: dreszcz emocji i ryzyko, czyli to, co kochają odważni. Serwis Extrema (www.extrema.wp.pl), zdradza wszystkim miłośnikom wrażeń, czym jest kitesurfing, wakeboarding, enduro i inne, podnoszące adrenalinę, dyscypliny. Jako jedyny prowadzi kalendarium, odbywających się w Polsce i na świecie, imprez sportów ekstremalnych.

Sierpień

Od sierpnia nie trzeba już spędzać długich godzin na szukaniu korzystnych ofert przelotów, w wybrane miejsce świata. Nie trzeba też tracić pieniędzy na wielokrotne telefonowanie do, rozsianych po całym kontynencie, linii lotniczych, by ustalić, czy dokona się zakupu biletu na zaplanowany lot. Półtora miliona ofert, udostępnionych przez 400 linii lotniczych świata, można błyskawicznie przeszukać korzystając z wyszukiwarki biletów lotniczych on-line w Wirtualnej Polsce (www.biletylotnicze.wp.pl).

Portal podejmuje współpracę z najpopularniejszym polskim magazynem o tematyce filmowej - miesięcznikiem "Film" (www.film.wp.pl/magazyn).

Rusza pierwszy portalowy serwis powitań głosowych (www.powitania.wp.pl). Do ściągnięcia jest niemal 400 dowcipnych komunikatów. Każde nagranie to kilkunastosekundowy skecz lub melodia, które z "suchego" powitania czynią zabawną niespodziankę dla dzwoniącego. Dowcipne i oryginalne zdania, wypowiadane najbardziej dziś rozpoznawalnymi, parodiowanymi głosami np. Zygmunta Kałużyńskiego, Lecha Wałęsy, specjalne powitanie wypowiedziane przez Lucjana Szołajskiego, czy kultowe teksty z polskich seriali zamieszczać będą w poczcie głosowej nie tylko miłośnicy telefonii komórkowej.

Wrzesień

Dzięki współpracy Wirtualnej Polski z Travelplanet.pl ponad 4 miliony użytkowników portalu otrzymało dostęp do największej w kraju oferty wyjazdów zagranicznych. WP tworzy kompleksową bazę informacji i udostępnia Internautom narzędzia umożliwiające realizację planów wyjazdowych z wykorzystaniem Sieci. W serwisie Turystyka (www.turystyka.wp.pl) można jednocześnie odnaleźć korzystną ofertę wyjazdową, przejrzeć propozycje last minut, zarezerwować wycieczkę i przelot w wybrane miejsce, zakupić bilet lotniczy oraz przeszukać bazę hoteli, moteli, miejsc noclegowych.

Październik

Na stronach Strefy Wirtualnej Polski (http://mp3.wp.pl/p/strefa/) ma swą premierę utwór Justyny Steczkowskiej "śpiewaj Yidl mitn fidl ....." - promujący nową płytę artystki. W ciągu zaledwie 48 godzin ściągnięto go ze stron WP ponad 10.000 razy! Od października można też znaleźć w portalu wiodący serwis internetowy dla kobiet i o kobietach - http://polki.pl/ Wirtualna Polska podejmuje współpracę z Edipresse Polska S.A. - wydawcą znanych magazynów dla kobiet: "Viva", "Przyjaciółka", "Pani", "Uroda", "Mamo To Ja" i popularnego magazynu o zdrowiu "Vita" Ruszają Finanse (http://finanse.wp.pl/) integrujące wszystkie serwisy finansowe portalu: Banki, Emerytury, Fundusze, Giełda, Podatki, Ubezpieczenia, Waluty oraz Pasaż Finansowy. Głównym zadaniem nowej witryny jest agregacja - zbieranie informacji gospodarczych z zakresu usług finansowych i udostępnianie ich osobom ceniącym czas i wygodę w korzystaniu z oferty instytucji finansowych. Platformą zakupów produktów instytucji finansowych, prezentowanych we wszystkich serwisach dostępnych pod adresem http://finanse.wp.pl/, jest Pasaż Finansowy (http://pasazfin.wp.pl/) WP różnicuje swój kontent i wprowadza płatne usługi, które mają w większym stopniu zdynamizować ponad 100% wzrost przychodów. Nowy standard poczty (http://poczta.wp.pl) oraz wzbogacone wydania serwisów rozrywkowych (http://gierki.wp.pl, http://erotyka.wp.pl), z których korzystają miesięcznie setki tysięcy użytkowników, objęte zostają płatną subskrypcją.

Zmodernizowana usługa poczty stanowi konkurencję dla profesjonalnych usług e-mail we wszystkich kluczowych wymiarach. Nowa poczta to, m.in. pojemność skrzynki do 75 MB, możliwość przesyłania listu do 10MB (pomiędzy użytkownikami płatnych pakietów), najnowsze rozwiązania zapewniające poufność i niezawodność przekazywania informacji (SSL -Secure Sockets Layer, skaner antywirusowy WPSecure, skaner antyspamowy) oraz szeroki wybór domen, w których można otworzyć konto. Spółka reorganizuje swoją działalności e-commerce. Pierwszym krokiem w procesie doskonalenia oferty jest uruchomienie nowego serwisu integrującego wszystkie aktywności związane z handlem elektronicznym - http://zakupy.wp.pl/ W serwisie znajdują się dotychczasowe propozycje e-commerce WP (Aukcje, Pasaż Handlowy, Ogłoszenia, rezerwacja biletów lotniczych i wycieczek, Pasaż Finansowy, Sklep WP) oraz bogata oferta partnerów Portalu, oferujących swoje produkty i usługi za pośrednictwem Sieci Po raz trzeci Wirtualna Polska wizualizuje wybory w Polsce. W roku 2000, na zasadach wyłączności, obsługiwała, przygotowywała i wykonywała projekt systemu internetowej wizualizacji wyników głosowania w wyborach na stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w roku 2001 na tych samych zasadach prowadziła obsługę Wyborów Parlamentarnych. W bieżącym roku Wirtualna Polska wizualizuje Wybory Samorządowe. Koniec miesiąca przynosi prawdziwy rekord. WP, pierwsza wśród rodzimych portali internetowych, przekracza magiczną liczbę 5 milionów kont pocztowych. Tylko w ciągu trzech miesięcy użytkownicy Sieci założyli ponad 600 tysięcy kont e-mail. W październiku ich liczba sięgnęła 5 milionów, stanowiąc niezaprzeczalny rekord na polskim rynku internetowym. Internauci zakładali w tym miesiącu średnio dziennie ponad 9 tysięcy kont e-mail

Listopad

Uruchamiamy serwis dla posiadaczy telefonów komórkowych PrePaid. Serwis http://prepaid.wp.pl/ obsługuje posiadaczy telefonów PrePaid wszystkich operatorów komórkowych w Polsce. Przez całą dobę, siedem dni w tygodniu można, za pośrednictwem Wirtualnej Polski, zasilać PopKarty, telekarty Simplus oraz konta Tak Tak. W pierwszych dniach listopada WP podsumowuje miesiąc październik. Okazuje się on iście rekordowym. Portal odnotował w tym miesiącu 716 milionów odsłon (dla porównania w miesiącu wrześniu liczba odsłon sięgała 600 milionów). Z 4,4 miliona do 5,2 miliona wzrosła ilość unikalnych użytkowników. WP.pl zanotowała też swoisty rekord w liczbie zarejestrowanych użytkowników, przekraczając magiczną liczbę 5 milionów. Serwis Wiadomości (http://wiadomosci.wp.pl) wzbogacił się o dział Rozmowy dnia dyskusje na aktualne tematy z ciekawymi ludźmi i najbardziej wpływowymi politykami. Codziennie prezentowane są w nim wywiady prowadzone przez Monikę Olejnik w Radiu Zet, Tomasza Sekielskiego w Radiu Plus oraz wywiady z "Sygnałów dnia", audycji Programu I Polskiego Radia.

Od listopada internetowi gracze mogą zmagać się z jedną z najstarszych gier na świecie - komputerową wersją, wynalezionej w czasach Konfucjusza (ok. 500 r. p.n.e.), starożytnej chińskiej układanki - Mahjong (http://gryonline.wp.pl). Wirtualna Polska wspólnie z Allegro udostępnia użytkownikom nowy serwis aukcyjny (http://aukcje.wp.pl/). Internauci zyskują dostęp do mechanizmów i zabezpieczeń transakcji aukcyjnych oferowanych przez Allegro. Do ich dyspozycji jest ponad 200.000 internetowych licytacji, najbezpieczniejszy system zawierania sieciowych umów, przebogata oferta, także odnośnie proponowanych przez Allegro form przeprowadzenia transakcji. Rusza wielki świąteczny turniej z mega-nagrodami http://wygraj.wp.pl Każdego dnia można w nim zdobyć telefony komórkowe, gotówkę, ubrania z najmodniejszych kolekcji... Co tydzień zaś - wygrać egzotyczną podróż all inclusive na Wyspy Kanaryjskie.

Grudzień

Nowe formy płatności w portalu WP. Za "premium content" Wirtualnej Polski można od grudnia płacić mTRANSFEREM. Do przelewu, przekazu pocztowego, karty płatniczej, technologii SMS dołącza także usługa "Płacę z Inteligo". Dominet Bank rozpoczyna, we współpracy z WP.pl, sprzedaż lokaty terminowej Dominanta Forte. Odwiedzający Pasaż Finansowy WP (http://pasazfin.wp.pl/) mogą łatwo, szybko i bezpiecznie założyć jedną z najatrakcyjniejszych lokat na rynku - oprocentowanie Dominanty Forte sięga 8% w skali roku. Jak co roku, rusza świąteczny serwis portalu - http://abc.wp.pl/swieta/

 

2003

Styczeń

"Poczta75" (http://profil.wp.pl/szczegoly75.html) znalazła się w gronie najbardziej innowacyjnych produktów internetowych, uhonorowanych dyplomem "Certyfikat Wprost 2003". Dyplomy "Certyfikat Wprost" lat trafiają do firm przedstawiających rozwiązania, produkty i programy zasługujące na miano rozwiązań nowej ery informatycznej. Premiery rynku teleinformatycznego, obok kapituły Tygodnika, oceniają również Internauci.

Tytuł "Teraz Internet" przypadł nowemu serwisowi finansowemu Wirtualnej Polski - http://Finanse.wp.pl/. Jury konkursu, organizowanego przez Magazyn Konsumenta "Solidna Firma" we współpracy z Biurem Reklamy S.A., już po raz trzeci wyłoniło z Sieci najlepsze polskie serwisy internetowe. "Teraz Internet", jest, według organizatorów, "próbą walki z zaśmiecaniem zasobów internetowych, poprzez promowanie firm solidnych i pożytecznych, które służą społeczeństwu swoją wiedzą, informacją, pośrednictwem, czy też mądrą konsultacją". Wirtualne Imperium Gier zainaugurowało trzeci ogólnopolski konkurs wyłaniający najlepsze gry komputerowe rodzimego rynku. Konkurs, poprzedzający wręczenie statuetek Imperatora, uznawany jest, przez branżę związaną z grami komputerowymi, za w pełni obiektywny i opiniotwórczy. Wraz z rozwojem rynku gier ewoluuje także formuła turnieju; w tym roku Imperatory przyznane zostaną aż w 6 kategoriach: Gra roku 2002, Najbardziej innowacyjna gra, Gra o najlepszej grafice, Gra o najlepszej oprawie muzycznej, Najlepiej zlokalizowana gra (najlepsze polskie wydanie gry), Najlepszy dystrybutor.

Luty

WP rozwija i upowszechnia otwarty system komunikacji IM. Portal udostępnił ulepszony, wysokowydajny serwer WPJabber, wspierając tym samym ruch Jabber.org, którego celem jest umożliwienie komunikacji różnorodnych messengerów świata. Aplikacja WPKontakt (http://kontakt.wp.pl) otwarła się tym samym na komunikację z użytkownikami całego globu.

W związku z dniem 14 lutego ruszył specjalny walentynkowy serwis portalu - http://walentynki.wp.pl/ Do dyspozycji Internautów oddano serwis Randka (http://randka.wp.pl). Wymarzonego towarzysza życia można znaleźć wśród prawie 45 tysięcy, opatrzonych zdjęciami, dostępnych profili osób, bądź zostawiając w serwisie swoje ogłoszenie. Randkujący z WP.pl prezentują siebie w całkowitej konfidencji. Uczestnicząc w Klubie Bliskich Spotkań mogą zawrzeć nową znajomość, umówić na spotkanie, czy przekazać wybranej osobie intrygujący komunikat; wszystko bez konieczności pozostawiania swoich danych osobowych. Ruszyły Przetargi.wp.pl, stworzone we współpracy z Mikrotech S.A. Użytkownicy sieci mogą odtąd w łatwy i szybki sposób dotrzeć do obszernej bazy ogłoszeń przetargowych. Serwis jest systemem łączącym i porządkującym wszelkie sposoby ich publikacji. Przetargi stanowią integralną część Finansów (http://finanse.wp.pl) skupiających wszystkie witryny finansowe portalu: Banki, Emerytury, Fundusze, Giełda, Podatki, Ubezpieczenia, Waluty oraz Pasaż Finansowy.

Marzec

WP udostępnia największy w kraju indeks (ponad dwadzieścia milionów dokumentów!) rodzimych stron internetowych. Opracowany przez NetSprint.pl, specjalnie na potrzeby WP.pl, udoskonalony system wyszukiwawczy charakteryzują: zwiększona szybkość działania, maksymalna wydajność, stabilność i trafność prezentowanych wyników. Efektywność szukania zapewnia dodatkowo niezwykle krótki czas aktualizacji całego zbioru polskich stron WWW, nie przekraczający siedmiu dni. Szukaj.wp.pl uzupełniła ponadto wyszukiwarka produktów dostępnych w serwisie Zakupy.wp.pl (jest ich obecnie ponad 250 tysięcy).

Kwiecień

Wirtualna Polska podpisała umowę o współpracy z EBROKER. Na jej mocy użytkownicy WP.pl zyskali możliwość zakupu oraz błyskawicznego porównywania cen i zakresów ochrony popularnych ubezpieczeń, oferowanych przez jedenaście towarzystw ubezpieczeniowych. Dotychczasową ofertę ubezpieczeniową portalu, prezentowaną na stronach serwisu Ubezpieczenia.wp.pl uzupełniły ponadto profesjonalne, interaktywne narzędzia doradcze i fachowe porady opracowane przez ebroker.pl. Serwis Zakupy.wp.pl rozpoczął współpracę z Agencją Cenową Taniej.pl Szukany towar można, za pośrednictwem serwisu Zakupy, nabywać po najniższej cenie na rynku. Do grona sklepów internetowych serwisu dołączyły dwa kolejne, otwarte przez firmę COLT: Wiatrówki oraz Broń. Liczba produktów oferowanych za pośrednictwem witryny przekroczyła tym samym 400 tysięcy.

Aplikację Kontakt wzbogacono o dodatkowe funkcjonalności: możliwość prowadzenia rozmów głosowych oraz realizacji transmisji video. WPKontakt stał się tym samym najbardziej multimedialnym polskim komunikatorem. Na stronach WP.pl od 14 do 16 kwietnia br. Internauci wyrażali opinie na temat formy pytania, które ma znaleźć się na kartach głosowania w referendum o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej. Portal współpracował w tej dziedzinie z Biurem ds. Referendum Europejskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Portal wprowadził innowacyjną usługę mPoczta (mobilna Poczta), maksymalnie ułatwiając tym samym korzystanie z poczty e-mail w telefonach komórkowych, palmtopach i innych urządzeniach przenośnych... Z usługi mPoczta korzystać można wybierając pomiędzy protokołem WAP, wbudowanym klientem pocztowym oraz całkowitą nowością - obsługą poprzez SMS. W kwietniu zmodyfikowano serwisy Wiadomości oraz Turystyka. Postawiono na kompleksowość, przejrzystość, interaktywność, multimedialność i szybkość działania. Internauci zyskali tym samym dogodniejszy dostęp do szukanych informacji. Znacząco przeobrażono też system wyszukiwania plików FTP. Wykorzystywany dotychczas przez WP.pl mechanizm wyszukiwawczy został zastąpiony przez PLIKoskop - najpopularniejszą i najbardziej zaawansowaną technologicznie wyszukiwarkę plików przechowywanych na polskich serwerach FTP

Maj

W serwisie Imperium Gier wprowadzono usługę autoryzowanego dostępu do serwera plików FTP. Dzięki temu użytkownicy portalu zyskali błyskawiczny i bezproblemowy dostęp do ponad 100 GB danych, zgromadzonych na serwerach FTP serwisu, wśród nich wersji demonstracyjnych gier, trailerów, patchów, dodatków oraz modyfikacji do gier...

Ruszyła III edycja Netmanii, największego sieciowego turnieju wiedzy i rozrywki. Tegoroczna Netmania wyłamała się ze schematu wielkich turniejów: tym razem użytkownicy sami wybierają główne nagrody. Są wśród nich takie, których wykorzystanie wymagać będzie od laureatów sporego wysiłku, np. rafting dzikimi górskimi rzekami. WP uruchomiła serwis dla miłośników krzyżówek - Krzyzowki.wp.pl Ze wszystkich funkcjonalności serwisu korzystać można po uiszczeniu niewielkiego abonamentu. Pełen dostęp do bazy krzyżówek możliwy jest już za około 20 groszy dziennie. Powstał serwis Wirtualna Europa, poświęcony w całości Unii Europejskiej. Przez ponad tydzień od dnia uruchomienia witryny Internauci mogli brać czynny udział w wirtualnym przedreferendum. Serwis (http://ue.wp.pl) powstał przy dofinansowaniu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

 

2003

Czerwiec

W czerwcu przez ponad tydzień od dnia uruchomienia przez WP.pl serwisu poświęconego Unii Europejskiej (Wirtualna Europa) Internauci mogli brać czynny udział w wirtualnym przedreferendum. Głosowało ponad 75,9 tysiąca użytkowników Sieci. Niemal 71% z nich wypowiedziało się za przystąpieniem Polski do struktur Unii. Ruszyło Wakacyjne Vademecum Finansowe. Czołową rolę odgrywały w nim poradniki oraz kompleksowe tabele porównawcze dostępnych na rynku usług. Znalazła się tu niezbędna wiedza na temat "letniej" oferty firm ubezpieczeniowych: ubezpieczeń turystycznych i mieszkaniowych, kredytów wakacyjnych, w tym wymaganych do ich uzyskania dokumentów, bankowych kart płatniczych...

Lipiec

Serwis Film od lipca zrzesza swych użytkowników w Federacji. Federacja w pełni wykorzystuje możliwości Internetu, pozwalając użytkownikom portalu współtworzyć serwisy informacyjne. To jednocześnie doskonały program lojalnościowy, w którym uczestnicy mają szanse nie tylko na atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim gdzie mogą wykazać się swoimi umiejętnościami, doświadczeniem, a nawet zaistnieć na łamach Wirtualnej Polski jako redaktorzy.

Sierpień

Wystartowała limitowana promocja konta Poczta75 związana z jednym z największych wydarzeń żeglarskich w Polsce - Idea Gdynia Sailing Days. Zwycięzca wypłynął w niepowtarzalny rejs z legendą polskiego żeglarstwa, kapitanem Romanem Paszke.

WP przedstawiła nową ofertę hostingu. Od sierpnia, w kilka chwil, można założyć własną stronę internetową w wybranej przez siebie domenie i błyskawicznie dodać ją do największych wyszukiwarek świata. WebPark.pl, zastąpił dotychczasowe Strony Domowe (strony.wp.pl), z których korzystało niemal 25 tysięcy użytkowników Sieci. Portal wzbogacił swą ofertę, kierując ją nie tylko do początkujących Internautów o niewielkich wymaganiach, ale głównie do użytkowników chcących dynamicznie rozwijać istniejące już prywatne strony WWW oraz małych i średnich firm, zamierzających aktywnie zaistnieć w Internecie.

Wrzesień

We wrześniu informowaliśmy o letnim rekordzie serwisu Wiadomości - 33 milionach wywołań stron i ponad milionie unikalnych użytkowników. Ruszyła kolejna limitowana promocja konta Poczta75. Aż 150 osób otrzymało Draco Organizer - nowoczesny program typu Personal Information Manager (PIM). Zainicjowaliśmy nową interaktywną zabawę - KasaNowa.wp.pl. Dostosowaliśmy swoje strony do nowoczesnego światowego standardu - języka XHTML. W pierwszej kolejności na szybkości i lekkości zyskała strona główna portalu. Usprawnienia odczuli wszyscy użytkownicy, nie tylko ci korzystający z łącz o niskiej przepustowości. WP.pl jest pierwszym rodzimym portalem, który podjął się tego wysiłku technologicznego i organizacyjnego w tak szerokim zakresie.

Październik

Ukazał się Jesienny Przewodnik Finansowy. W jednym miejscu znalazły się praktyczne informacje o jesiennych wydarzeniach świata finansów, profesjonalne rady, rzetelne wiadomości dotyczące kredytów studenckich, korzystnych form oszczędzania, inwestycji w nieruchomości, czy emerytur... Wprowadziliśmy też mechanizm autoryzacji korespondencji wychodzącej (SMTP-AUTH). Ruszyła unowocześniona wersja serwisu Zakupy.wp.pl. Konsoliduje ona zarówno e- handlowe rozwiązania WP (min. Pasaż Handlowy - pasaz.wp.pl, salony firmowe - ws.pl), jak i podmioty nie związane z portalem, oferujące produkty i usługi poprzez Internet. Dzięki temu powstało największe internetowe centrum handlowe, oferujące ponad 600 tysięcy sztuk produktów, z prostym i szybkim wyszukiwaniem, jasnym i obszernym, opatrzonym miniaturowymi fotografiami, opisem produktów oraz łatwością dokonywania transakcji on-line.

Listopad

Ruszyła kolejna edycja Netmanii. Tym razem zdobyć można było samochód osobowy, najlepszy zestaw kina domowego przełomu lat 2002 i 2003 oraz, oczywiście, gotówkę - 10 tysięcy złotych na koncie Inteligo. Od listopada zadania badawcze w pakiecie Office mogą wykorzystywać zasoby informacyjne Wirtualnej Polski.

Grudzień

Po raz kolejny WP dokonała zmian w serwisie wyszukiwawczym. Ujednoliciliśmy jego strukturę oraz wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązania mające maksymalnie uprościć użytkownikom dostęp do szukanych informacji. Nowe funkcjonalności użytkowe to między innymi: wyszukiwanie dokumentów tworzonych w najbardziej popularnych formatach .pdf i .doc oraz skuteczny filtr rodzinny. Uruchomiono serwis NowoczesnaFirma.wp.pl, gdzie aktywni i poszukujący nowych rozwiązań biznesowych znajdą wszystko, co potrzebne jest do prowadzenia intratnego, przynoszącego satysfakcję i zyski przedsiębiorstwa. Wspólnie z NetSprint (netsprint.pl) wprowadziliśmy w swoich wyszukiwarkach mechanizmy umożliwiające indeksowanie i wyszukiwanie stron pochodzących z domen zawierających w nazwach polskie znaki diakrytyczne. Wdrożyliśmy system natychmiastowej aktywacji sklepów w portalu. Pozwala on na łatwe i intuicyjne założenie i uruchomienie własnego sklepu, a następnie przedłużenie okresu jego działania. Klient ma możliwość samodzielnego wyboru najwygodniejszej dla siebie metody płatności za skorzystanie z usługi (karty płatnicze, przelew, przekaz, mTransfer, Inteligo, WAP). Ma możność administrowania sklepem z każdego miejsca, jego modyfikacji i konfiguracji zawartości.

 

2004

Styczeń

Ruszyła akcja promocyjna Poczty WP. Każda z pierwszych stu pięćdziesięciu osób, które wykupiły pakiet Poczta75 na okres dwunastu miesięcy otrzymała profesjonalny pakiet biurowy OpenOfficePL. W styczniu prawdziwy rekord zanotował serwis Film. Odwiedziło go ponad milion unikalnych użytkowników.

Luty

Ruszył serwis porad prawnych (http://poradyprawne.wp.pl) - profesjonalna platforma łącząca użytkowników WP.pl z podmiotem świadczącym usługi prawne z wykorzystaniem Sieci (Kancelaria). Za jego pośrednictwem można zostać klientem Kancelarii i, wykupując abonament w Kancelarii, uzyskać poradę prawną, zaś w ramach zlecenia do wyceny - opinię prawną od współpracujących z Kancelarią specjalistów. Adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw jest przedsięwzięciem nowatorskim w Polsce. Uruchomiono serwis walentynkowy (http://walentynki.wp.pl). Poprzez WP.pl wysyłano nastrojowe kartki pocztowe, rezerwowano romantyczne weekend w hotelu, kupowano drobne, lub całkiem pokaźne, upominki. Szczęśliwcy, wygrywający w specjalnym walentynkowym konkursie, wyruszyli w rejs do Karlskrony. W lutym serwis zanotował 1, 8 miliona wywołań. Zamieszczono w nim ponad 1000 życzeń przesłanych przez użytkowników sms-em.

Grupa dziennikarzy - stażystów z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu zgłębiała tajniki pracy internetowej redakcji serwisów informacyjnych. Dziennikarze przyjechali do Polski na zaproszenie Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, w ramach, realizowanego od wrześia 2003 roku, programu "Niezależne media". Pasaż Finansowy (http://pasazfin.wp.pl) uzupełnił dostępną u siebie ofertę Raiffeisen Bank Polska S.A. o możliwość założenia konta osobistego (http://pasazfin.wp.pl/raiffeisen.html/) Na stronach WP ruszył atrakcyjny konkurs - Grabieżcy (http://aukcje.wp.pl/grabiezcy.html). Uruchomiliśmy stronę poświęconą wystawie "Świat Tolkiena", autora trylogii "Władca Pierścieni". Wirtualna Polska jest patronem medialnym przedsięwzięcia - http://tolkien.wp.pl

Marzec

Od marca korzystający z systemu pocztowego Wirtualnej Polski nie muszą przedzierać się przez setki niepotrzebnych listów, tracić czasu na ich selekcję ani utyskiwać na przeciążone łącza. Oszczędzą czas i pieniądze, bowiem portal zadbał o eliminację listów e-mail określanych mianem spamu, uruchamiając wysokiej klasy system antyspamowy. Na głównej stronie Wirtualnej Polski (wp.pl) ruszyła kampania reklamowa wykorzystująca możliwości, jakie daje zastosowanie przez portal technologii XHTML. We współpracy z Nauka.pl, jednym z największych serwisów edukacyjnych w kraju, ruszyła w Wirtualnej Polsce sms-owa szkoła językowa (sms.wp.pl/slowka). Za pośrednictwem WP.pl można zamówić kurs językowy na telefon komórkowy. Aparat komórkowy Internauty w jednej chwili może zatem zostać podręcznym korepetytorem z angielskiego czy niemieckiego.

Kwiecień

Nasz system wyszukiwawczy wzbogacił się o kolejną funkcjonalność, gwarantującą użytkownikom optymalne przeszukiwanie Sieci. We współpracy z NetSprint.pl ruszyła, pierwsza wśród rodzimych portali, możliwość wyszukiwania istniejących w rodzimej sieci grafik, zapisanych w formatach .jpg, .gif, .png i .bmp. W kwietniu kolejny raz rozpoczęto limitowaną promocję konta Poczta75. Każda ze stu pięćdziesięciu osób, które jako pierwsze zakupią usługę Poczta75 w WP.pl, otrzyma zmodernizowany i unowocześniony Draco Organizer. To druga akcja promocyjna, w której nagrodą jest program typu Personal Information Manager (PIM).

Maj

Marka "Wirtualna Polska" jedną z najbardziej znanych i cenionych w Polsce, jak wynika z rankingu opublikowanego na łamach tygodnika "Wprost". Wirtualna Polska znalazła się obok takich znaków firmowych, jak Hortex, Wedel, Amica, czy LOT. Spośród 500 najlepszych marek w Polsce, wskazanych w "Raporcie o stanie marki w Polsce 1996-2004" Instytutu Marki Polskiej, kilkaset marek przeznaczonych do badania sondażowego wybrało jury w składzie: Mirosław Boruc, prezes IMP, Marek Zieleniewski, zastępca redaktora naczelnego "Wprost", Piotr Aleksandrowicz, redaktor naczelny polskiej edycji "BusinessWeeka" i Mirosław Cielemęcki, szef działu ekonomicznego "Wprost".

 

2004

Czerwiec

Zmodyfikowano Pocztę WP. Użyteczności pakietów precyzyjnie dostosowano do odbiorców indywidualnych (PocztaPLUS) oraz klientów biznesowych (PocztaBIZ), zapewniając jednocześnie swobodne przechodzenie z jednej usługi, do innej. W łatwy sposób połączyć można szereg rozwiązań dostępnych w portalu (domeny, aliasy, strony domowe: MojaStrona, FirmaWWW...). Portal dostosował też interfejs serwisu do potrzeb internautów. Odtąd niemal intuicyjnie mogą oni posługiwać się szeroką gamą dodatkowych funkcjonalności przynależnych posiadaczom konta e-mail w WP. W konkursie wpkontaktu można było wygrać który z piętnastu rewelacyjnych odtwarzaczy DVD/MPEG-4. Serwis Praca stał się bardziej ergonomiczny, klarowny i przyjazny użytkownikowi.

Lipiec

Ruszyło forum "Największy obciach lata", w którym Internauci wyrażali swe opinie na temat absurdów rodzimnej rzeczywistości. Uruchomiliśmy Wakacyjne Vademecum Finansowe. Przedstawiono w nim bieżące informacje z rynku finansowego, interesujące min. urlopowiczów. Nie zabrakło wiadomości o letnich promocjach kart kredytowych, tanich polisach ubezpieczeniowych i podpowiedzi, jak uniknąć nierzetelnych biur podróży. W jednym miejscu zebrano raporty i poradniki, rozproszone dotąd po całym serwisie Finanse. Podpowiadalimy, z jaką kartą warto ruszyć na urlop, jak zastrzec ją w kraju, bądź za granicą w razie utraty, jak bezproblemowo korzystać z kart płatniczych podróżując, gdzie i na jakich zasadach można leczyć się w krajach Unii Europejskiej (http://finanse.wp.pl/wwindex.html).

Strefa ożyła na dobre! Ruszyło ponownie dodawanie plików mp3 do Strefy Wirtualnej Polski. W związku z ogromną ilością zgłoszeń, uruchomiono też nową usługę, która pozwala użytkownikom stać się częcią Strefy w 24 godziny - Express24 (http://mp3.wp.pl/p/express24/) Prawie 21 milionów wywołań stron oraz 857 tysięcy unikalnych użytkowników zanotował w lipcu serwis Imperium Gier portalu Wirtualna Polska (gry.wp.pl).

Sierpień

W ostatnich miesiącach dokonaliśmy znaczących zmian w Pasażu Finansowym. Zwiększyły one funkcjonalność Pasażu. Postawiliśmy na większą przejrzystość i prostotę obsługi. Pasaż ruszył w nowej szacie graficznej oraz z uproszczoną maksymalnie nawigacją, która zapewnia szybki dostęp do wiadomości, czy usługi oraz prosty sposób dokonania zakupu. Klient może łatwo porównać produkty poszczególnych instytucji finansowych, przedstawiono je bowiem w czytelnych tabelach, uwzględniających najistotniejsze parametry. Serwis Komputery ruszył w nowym kształcie i z nową, bogatszą zawartością. Dzięki współpracy ze specjalistycznym Wydawnictwem IDG użytkownicy witryny mają dostęp do najświeższych newsów ze świata komputerów i nowoczesnych technologii. Wystarczyło przez godzinę korzystać z komunikatora wpkontakt i odpowiedzieć na jedno proste pytanie, by udać się do Niemiec na targi GAMES CONVENTION 2004. Zwycięzcy konkursu mogli, wraz z zespołem portalu, wyruszyć na tę imprezę zabierając najbliższego znajomego, sympatię, bądź członka rodziny. W sumie aż dziesięć osób, zaopatrzonych dodatkowo w plecaki i koszulki, mogło odwiedzić dzięki nam targi GAMES CONVENTION 2004. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie reklamodawców kampaniami zasięgowymi, Biuro Reklamy WP skonstruowało specjalną ofertę umożliwiającą dotarcie z komunikatem promocyjnym do ogromnej rzeszy internautów. Nowy produkt WPZasięg dostępny jest w ośmiu opcjach, w zależności od wybranej liczby unikalnych użytkowników, w przedziale od 250 tysięcy do nawet 5 milionów.

Wrzesień

Wirtualna Polska uruchomiła alternatywny ogólnopolski numer dostępowy do Internetu wpGO! modem. wpGO! modem to usługa dla użytkowników modemów analogowych i cyfrowych (ISDN) umożliwiająca połączenie z Internetem dzięki numerowi 020 9123. Z numeru mogą korzystać zarówno abonenci TP S.A., jak i innych operatorów telekomunikacyjnych bez konieczności podpisywania dodatkowych umów, czy ponoszenia kosztów aktywacyjnych. Usługa oparta jest na infrastrukturze telekomunikacyjnej firmy Energis Polska sp. z o.o (sieć szkieletowa, modemy oraz łącza z zagranicą).

Internauci wytypowali "największy obciach lata". Wbrew oczekiwaniom to nie wakacyjna pogoda, ale Marta Wiśniewska najbardziej rozdrażniła Internautów. Aż 31% uczestników ankiety na "największy obciach lata 2004", przeprowadzonej na stronach Wirtualnej Polski, wskazało na piosenkę Wiśniewskiej "Here I go again". W ankiecie wzięło udział blisko 43 tysiące osób. Ruszył serwis za pośrednictwem którego można w łatwy sposób zrobić odbitki i zamówić inne produkty ze zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym - wpFoto. Wystarczy się zalogować do Portalu WP, by móc dodawać i przechowywać zdjęcia w chronionych albumach internetowych, edytować fotografie: kadrować, zmieniać kolor, robić odbitki, czy zamawiać skanowanie zdjęć i ich archiwizację na CD? Niezwykle skuteczny antyspamowy w Poczcie WP klasyfikuje dziennie jako spam ponad 3 miliony przesyłek e-mail! Dokonano w nim zmian, które zapewniają użytkownikowi pełen komfort wirtualnej korespondencji. Włączono mechanizm antyspamowy wszystkim użytkownikom darmowych skrzynek e-mail. Mają oni możliwość dowolnej konfiguracji systemu i decydowania o tym, które z listów mają być uznane za niechciane, które zaś nadal trafiać będą na ich konta. Internauci mogą gromadzić więcej adresów na białych i czarnych listach - 20, gdy mają konto bezpłatne oraz 60 w Poczcie Pro i 100 w PoczcieBiz. Użytkownicy kont komercyjnych sami decydują, czy chcą korzystać z naszego rozwiązania. Serwis Wiadomości wzbogacił się o dodatkowe pozycje: Ankietę, w której znani i lubiani odpowiadają co tydzień na najważniejsze pytania dotyczące ich życiowego motta, najważniejszych książek, zdradzają w co wierzą i kim chcieliby być, gdyby nie byli sobą i blok "Najważniejsze wiadomości tygodnia" Dziennikarze WP przedstawiają w nim wydarzenia, które najbardziej wstrząsnęły Polską i światem w mijającym tygodniu. Portal uruchomił internetowy serwis programu Tomasza Lisa "Co z ta Polską?" Autorski program Tomasza Lisa emitowany w stacji Polsat ma od teraz swój internetowy odpowiednik serwis http://tomaszlis.wp.pl/ Ponad 5 tysięcy Internautów debatowało, wspólnie z Tomaszem Lisem, nad zagadnieniem "Co z tą Polską?" tuż po emisji pierwszego odcinka jego autorskiego programu. To największy czat w historii rodzimych portali internetowych, w którym gościła osoba ze świata publicystyki a poruszano w nim ważne problemy społeczno- polityczne.

 

2004

Październik

Z okazji X-lecia Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) Wirtualna Polska została wyróżniona dyplomem uznania oraz pamiątkową statuetką za współpracę w budowie pierwszego klastra obliczeniowego w Centrum Informatycznym oraz dostarczanie serwisów informacyjnych dla użytkowników TASK. wpkontakt poszerzył wachlarz funkcjonalności multimedialnych stając się pierwszym polskim komunikatorem oferującym usługę VoIP pc2phone. Usługa, uruchomiona pod nazwą "Nawijka", dostępna jest zarówno dla posiadaczy łącz szerokopasmowych (takich jak Neostrada) jak i modemów. W obu przypadkach, dzięki zastosowaniu najnowszej technologii jakość rozmów jest doskonała, niczym nie ustępująca tradycyjnym połączeniom. Internauci w ankiecie WP przedstawili swe preferencje wyborcze. Oddano w niej blisko 65 tysięcy głosów. Największe poparcie wśród Internautów uzyskała Platforma Obywatelska. W czołówce ugrupowań, na które Internauci zamierzają głosować w wyborach parlamentarnych, znalazły się ponadto Prawo i Sprawiedliwość oraz Liga Polskich Rodzin. Zapewniliśmy Internautom błyskawiczny dostęp do aktualnych informacji i danych z rynku walutowego. Kluczowe dane publikowane przez DM TMS Brokers w portalu WP.pl dostępne są bowiem przez telefon komórkowy, w nowym serwisie SMS Waluty. Dzięki usłudze SMS KURSY można w prosty sposób otrzymać informacje o aktualnych poziomach kursów średnich NBP. Poprzez SMS NEWS zamawiający otrzymuje w ciągu dnia zbiór najważniejszych informacji tekstowych dotyczących kluczowych wydarzeń z rynków finansowych. Udostępniliśmy użytkownikom największą w Polsce bazę bezpłatnych gier online! Do dyspozycji graczy jest aż 78 gier najwyższej dostępnej jakości. Wprowadzono wirtualną gotówkę, możliwość prowadzenia sieciowych turniejów, statusy Graczy VIP i VIPGOLD z szeregiem dodatkowych uprawnień. Nowym elementem Gier OnLine są teżm.in. możliwość prowadzenia własnego bloga, uczestniczenia w czatach, czy wysyłania komunikatów do poszczególnych graczy, tzw. "notek". Mając na uwadze duże zainteresowanie użytkowników notowaniami giełdowymi, udostępniliśmy narzędzie umożliwiające odbiór notowań z GPW w trybie on-line. WpTrader, przeznaczony do prezentacji notowań giełdowych i innych informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, pozwala na swobodną konfigurację, a tym samym wybór zakresu danych w każdym z dostępnych narzędzi i prezentację tych, które aktualnie są najbardziej przydatne użytkownikowi. W wpTraderze w trybie on-line prezentowane są, w tabelach i na wykresach, notowania z GPW oraz komentarze, informacje giełdowe, wiadomości o tematyce gospodarczej i najciekawsze artykuły z prasy finansowej. W jego skład wchodzą takie narzędzia jak: Tabele Notowań, Wykresy Notowań oraz Panel News. W październiku uruchomiony został serwis http://narty.wp.pl W chwili obecnej to jeden z najlepszych serwisów narciarskich w Polsce! Znaleźć w nim można min. opisy ośrodków, mapy, ceny karnetów, wydarzenia w najpopularniejszych polskich i zagranicznych stacjach narciarskich, informacje praktyczne, porady dla początkujących i zaawansowanych, nowinki służące doskonaleniu techniki.

Listopad

W listopadzie zmieniliśmy ceny i sposób naliczania opłat w Nawijce. Koszt połączenia międzymiastowego to zaledwie 9 groszy netto za minutę. Cena rozmów z USA, Niemcami, Francją, czy Wielką Brytanią, przeprowadzonych za pośrednictwem komunikatora wpkontakt, okazała się nawet do 91% niższa od cen oferowanych przez największego polskiego operatora telekomunikacyjnego. Z mieszkańcami tych państw można rozmawiać przez minutę tylko za 10 groszy netto. Ruszył też kolejny serwis portalu. autotu.wp.pl to kilka tysięcy ofert sprzedaży pojazdów używanych z około 200 punktów sieci Autotu, której patronuje Dominet Bank. Każda z ofert prezentowanych w portalu WP.pl zawiera pełną informację na temat pojazdu, zasad jego zakupu, warunków kredytowych, możliwości testowania auta oraz oceny jego stanu technicznego przez rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.

 

Żródło: www.wp.pl

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting postgresql Valid XHTML and CSS.