Webmastering, Tworzenie stron www, grafika

TakJakby.pl - różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną w humorystyczny sposób :)

Historia firmy HP

Bill Hewlett i Dave Packard założyli HP w 1939 roku po ukończeniu Universytetu Stanforda. Pierwszym produktem firmy, stworzonym w garażu w Palo Alto, był oscylator dźwiękowy - urządzenie elektroniczne służące do testowania aparatury dźwiękowej. Jednym z pierwszych klientów HP była wytwórnia filmowa Walta Disneya, która zakupiła osiem oscylatorów do produkcji ścieżki dźwiękowej do filmu Fantazja.

 


Compaq Computer Corporation powstal w 1982 roku jako efekt spotkania w teksańskiej cukierni w Houston. Pracowników nowopowstałej firmy HP łączy pasja i zaangażowanie dla rozwiązywania problemów biznesowych klientów, koncentracja na pracy grupowej, szybkość i profesjonalizm w obsłudze klientów, a także zaufanie i szacunek dla wszystkich ludzi.

Po ukończeniu Uniwersytetu Stanforda i uzyskaniu tytułów inżyniera elektryka Dave Packard i Bill Hewlett wybrali się na ryby w góry Kolorado, gdzie spędzili razem dwa tygodnie. Mieli tam okazję poznać nawzajem swe poglądy na świat i dostrzec ich silne podobieństwo, co zaowocowało bliską przyjaźnią. Bill kontynuował naukę na Uniwersytecie Stanforda i w MIT, a Dave podjął pracę w General Electric. Za namową profesora z Uniwersytetu Stanforda, Freda Termana, zdecydowali się założyć własną firmę.

1938

Dave i Lucile Packardowie przeprowadzili się do domu przy 367 Addison Avenue w Palo Alto w Kalifornii. Bill Hewlett wynajął mały domek usytuowany za posesją i wspólnie z Davem rozpoczął dorywczą pracę w garażu, dysponując kapitałem obrotowym w wysokości 538 dolarów, na który złożyła się zarówno gotówka, jak i używana wiertarka pionowa marki Sears-Roebuck.

 

 

 

 

Badania Billa Hewletta dotyczące ujemnego sprzężenia zwrotnego znalazły zastosowanie w pierwszym produkcie HP - opornościowo-pojemnościowym oscylatorze dźwiękowym (HP200A), urządzeniu elektronicznym służącym do testowania aparatury dźwiękowej. Elementem o przełomowym znaczeniu, który znalazł się w schemacie urządzenia, była lampa elektronowa o zmiennej rezystancji. Zasada sprzężenia zwrotnego stała się podstawą innych wczesnych produktów HP: analizatora drgań harmonicznych i kilku analizatorów zniekształceń. "Model 200A został nazwany w ten sposób, ponieważ chcieliśmy być postrzegani jako firma o pewnym doświadczeniu" - powiedział później Dave.

Walt Disney zamówił 8 oscylatorów HP 200B do produkcji ścieżki dźwiękowej do filmu "Fantazja".


1939

Spółkę zawiązano 1 stycznia 1939 r., o jej nazwie zadecydował rzut monetą.

Przychody: 5369 USD; liczba osób zatrudnionych: 2.

Pierwsze produkty firmy zyskały uznanie inżynierów i naukowców. Bill i Dave nawiązali współpracę z przedstawicielami handlowymi z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych w zakresie sprzedaży coraz bardziej popularnych produktów firmy. Początek II wojny światowej sprawił, że nieliczne dotychczas zamówienia rządowe na przyrządy elektroniczne wprost zalały firmę. HP buduje pierwszy z własnych budynków i dodaje do oferty kilka nowych produktów.

W miarę rozwoju HP Bill Hewlett i Dave Packard tworzą styl zarządzania, który stanowi postawę słynnej, obowiązującej w HP kultury firmy otwartej i który wywrze wpływ na sposób, w jaki będą prowadzić działalność dziesiątki późniejszych firm technologicznych. Dave stosuje technikę zarządzania - określoną ostatecznie mianem "zarządzania blisko pracowników" - którą cechuje osobiste zaangażowanie, umiejętność słuchania personelu oraz założenie, że "każdy w firmie chce dobrze wykonywać swoją pracę". Bill i Dave zarządzają firmą zgodnie z zasadą nazwaną później zarządzaniem poprzez cel - polega ona na jasnym przedstawieniu celów ogólnych i daniu pracownikom swobody ich realizacji w sposób, który uznają za najkorzystniejszy dla obszaru, za który odpowiadają.

HP wprowadza politykę otwartych drzwi - otwartych pomieszczeń i biur - aby stworzyć atmosferę zaufania i wzajemnego zrozumienia. Polityka ta zachęca pracowników do omawiania problemów z kierownictwem bez obawy o zastosowanie środków odwetowych lub inne niekorzystne reperkusje.

Bill i Dave podejmują kolejne ważne decyzje z zakresu zarządzania: wprowadzają ubezpieczenia zdrowotne od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwracają się do pracowników po imieniu (włączając w to również siebie) oraz regularnie organizują przyjęcia i pikniki dla załogi.

 

1940

Firma przeniosła się z garażu do wynajętego budynku przy Page Mill Road oraz El Camino Real w Palo Alto.

Wkrótce po zakończeniu pierwszego roku działalności Bill i Dave uzgodnili, że wszyscy pracownicy powinni bezpośrednio uczestniczyć w przyszłym sukcesie HP. W 1940 r. firma wypłaciła im pierwszą premię - było to 5 USD z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W tym samym roku HP przyjął również zasadę wypłacania premii od zysków z produkcji. Programy te przekształciły się później w obowiązujący w całej firmie program udziału w zyskach (w 1962 r.).

 

W czerwcu młoda firma przeznaczyła pierwszą darowiznę na cele charytatywne: było to 5 USD przekazanych lokalnej organizacji dobroczynnej.

Przychody: 34 396 USD. Liczba osób zatrudnionych: 3.


1941

Do 1947 r. Bill służy jako oficer w armii Stanów Zjednoczonych. Pod jego nieobecność młodą firmą zarządza Dave.

Przychody: 106 459 USD. Liczba osób zatrudnionych: 6.

 1942

Początek produkcji w pierwszym budynku stanowiącym własność HP: 10 tys. m2 powierzchni obejmującej biura, laboratorium i fabrykę pod adresem 395 Page Mill Road, Palo Alto (Redwood Building). Budynek ma zabudowę otwartą - były to zaczątki takiej zabudowy stosowanej dziś w firmach technologicznych - tak, by pracownicy mogli z łatwością wymieniać poglądy. Zawsze pragmatyczni, Bill i Dave zaprojektowali budynek tak, by można go było przekształcić w sklep spożywczy, gdyby firmie nie udało się rozwinąć.

Gdy jeden z pracowników nabawia się gruźlicy, Bill i Dave wspierają finansowo jego rodzinę. Co jeszcze ważniejsze, wprowadzają obejmujące wszystkich pracowników firmy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków - było to coś, o czym wówczas w zasadzie się nie słyszało.

Przychody: 522 803 USD. Liczba osób zatrudnionych: 8.

1943

HP wkracza w dziedzinę mikrofal dzięki opracowaniu generatora sygnałów, zbudowanego dla laboratorium badawczego marynarki Stanów Zjednoczonych, oraz urządzenia zakłócającego pracę radaru. Pod koniec wojny firma podejmuje decyzję o znaczeniu krytycznym, postanawiając kontynuować działalność w dziedzinie mikrofal. Obszar ten stanie się wkrótce ważnym i stale rozwijającym się elementem działalności firmy, a HP zostanie uznany za lidera w dziedzinie produkcji generatorów sygnałów.

Przychody: 953 294 USD. Liczba osób zatrudnionych:45.1947

Dnia 18 sierpnia 1947 r. HP przekształca się w spółkę. Dave obejmuje funkcję jej prezesa, a Bill wiceprezesa.

Katalog z ofertą HP zawiera 39 produktów, a Dave w rozmowie z uczestnikami targów w Nowym Jorku stwierdza - "Przyszłość HP rysuje się bardzo obiecująco".

Przychody: 851 287 USD. Liczba osób zatrudnionych:111.

1948

HP wprowadza program ubezpieczeń emerytalnych dla wszystkich pracowników z minimum pięcioletnim stażem pracy.

Dave rozpoczyna dziewięcioletni okres pracy w radzie szkoły Palo Alto (1948-1956). Bill i Dave uważają, że obywatelskim obowiązkiem HP jest być dobrą firmą - jest to kolejna postawa, którą obaj partnerzy wyprzedzają współczesne im czasy.

Przychody: 2,2 mln USD. Liczba osób zatrudnionych:128.

1949

Przychody: 2,2 mln USD. Liczba osób zatrudnionych:166.

W latach pięćdziesiątych Hewlett-Packard przechodzi okres rozwoju i dojrzewania firmy, zdobywając wiedzę o "nowych" technologiach w elektronice oraz o wpływie rozwoju na firmę. Gorąco dyskutowano nad sposobami rozwijania firmy i nad skalą jej powiększenia. HP znajduje się w okresie kształtowania celów, podstaw filozofii zarządzania i zasad postępowania (HP Way).

W 1957 r. firma wkracza na giełdę. Bill Hewlett i Dave Packard traktują swoich pracowników z dużym szacunkiem, czego wyrazem jest niezwykłe w tym czasie przekazywanie pracownikom części akcji HP.

Rozwijające się przedsiębiorstwo rozpoczyna budowę zakładu w Palo Alto w Kalifornii, który w przyszłości stanie się centralą firmy. HP wybiera także drogę w kierunku globalizacji, inicjując działalność produkcyjną i marketingową w Europie.

1951

HP wynalazł miernik częstotliwości o bardzo dużej szybkości działania (HP 524A), dzięki czemu znacznie skrócono czas potrzebny do pomiaru wysokich częstotliwości (z około 10 minut do jednej, dwóch sekund). Jednym z zastosowań HP 524A jest dokładne strojenie częstotliwości (np. do 104,7 MHz UKF) w celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC w zakresie stabilności pracy urządzenia. Mierniki częstotliwości i produkty z nimi związane zapewniły firmie przez wiele lat przychody liczone w miliardach dolarów.

Przychody: 5,5 mln USD; liczba osób zatrudnionych: 215

1956

HP rozpoczyna produkcję swoich pierwszych oscyloskopów - modeli 130A/150A. Oscyloskopy - urządzenia pokazujące na ekranie przebieg zmiennych parametrów elektrycznych w postaci kształtu fali - będą stanowić ważną część oferty HP w dziedzinie aparatury testującej i pomiarowej.

Przychody: 20,3 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 901

1957

HP staje się spółką akcyjną. W pierwszej publicznej ofercie sprzedaży akcji, przedstawionej 6 listopada 1957 r., cena wynosi 16 USD za akcję. Pracownicy HP wszystkich szczebli, którzy mają co najmniej sześciomiesięczny staż pracy, otrzymują automatycznie akcje na własność i mają prawo uczestniczyć w programach zapewniających udział w kapitale firmy (opcje).

Na pierwszym spotkaniu wyjazdowym członków wyższego kierownictwa firmy opracowano pisemny wykaz zadań HP. Zgodnie ze stosowaną w firmie praktyką zarządzania poprzez cele wykaz ten służył następnie jako przewodnik w codziennym podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem szybko rozwijającym się przedsiębiorstwem. "Sądziliśmy, że jeśli uda nam się wszystkich przekonać o słuszności naszych celów i sprawić, aby zrozumieli, do czego dążymy, pozbędą się oni oporów i zaczną zmierzać w tym samym kierunku" - powiedział później Dave o tym spotkaniu.

Cele te obejmują siedem punktów; są to zyski, klienci, obszary zainteresowania, rozwój, pracownicy firmy, zarządzanie oraz działanie na rzecz społeczeństwa. Takie metody zarządzania, zdecydowanie różniące się od spotykanych w wielu firmach metod autorytarnych, stanowią podstawę stylu zarządzania HP, który staje się już znany jako "sposób HP" (HP Way).

HP rozpoczyna produkcję w swym pierwszym budynku w parku naukowym Stanforda w Palo Alto. W 1960 r. firma przeniosła się pod adres 1501 Page Mill Road - do nowej siedziby, która odtąd będzie centralą HP. Miejsce to, na szczycie wzgórza o powierzchni 20 ha, stanowi potwierdzenie słuszności panującego w firmie poglądu, że atrakcyjne, przyjemne otoczenie daje poczucie zadowolenia z pracy i umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości pracowników. Klimatyzowane budynki zostały tak usytuowane, aby było z nich widać południową część Zatoki San Francisco i aby było w nich jak najwięcej naturalnego światła. Do dyspozycji pracowników jest tam m.in. patio widokowe, rzutnia do rzutu podkową, boiska do siatkówki i badmintona oraz duża stołówka.

Przychody: 28 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 1 778.


1958

Następuje pierwsze przejęcie, dotyczące firmy F.L. Moseley z Pasadeny w Kalifornii, producenta rejestratorów graficznych wysokiej klasy. HP rozpoczyna w ten sposób działalność na rynku ploterów, prekursorów drukarek HP.

W firmie wprowadzono strukturę złożoną z działów, dzięki czemu jej rozwój nie powoduje utraty operatywności. Działy zajmujące się poszczególnymi rodzajami produktów są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za projektowanie, produkcję i marketing swoich wyrobów. Dział, który rozrastając się osiąga liczebność 1 500 pracowników, zostaje podzielony, a powstałe w ten sposób nowe działy prowadzą własne rozliczenia zysków i strat. Taka decentralizacja pozwala firmie reagować na zmieniające się warunki, działać szybko i unikać przybierania nadmiernie biurokratycznej struktury.

Bill Hewlett zauważa nowe możliwości, jakie przed firmami amerykańskimi otwierają w Europie dwa wydarzenia - zawarcie w 1957 r. Traktatu Rzymskiego oraz powstanie europejskiego Wspólnego Rynku. Jedzie do Europy aby zbadać warunki rozpoczęcia działalności HP na tym terenie.

Przychody: 30,5 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 1 778.

1951

HP rozpoczyna działalność na skalę globalną. W efekcie podróży rozpoznawczej Billa Hewletta firma zakłada dział marketingu w Genewie oraz tworzy zakład produkcyjny w Boeblingen w Niemczech. Z tego przyczółka HP nieprzerwanie rozwija działalność w Europie.

HP wdraża plan zakupów akcji przez pracowników.

Przychody: 48 mln USD. Liczba osób zatrudnionych 2 378.

HP umacnia swą pozycję na rynku urządzeń testowo-pomiarowych oraz rozszerza działalność na branże pokrewne, takie jak elektronika medyczna oraz urządzenia analityczne. Firma opracowuje również swój pierwszy komputer (HP 2116A) i w 1966 r. wchodzi do branży.

HP kontynuuje ekspansję, tworząc kilka nowych podmiotów zależnych za granicą. Na początku dekady firma wkracza do Azji, zawiązując spółkę joint venture w Japonii. W Stanach Zjednoczonych HP otwiera pierwsze fabryki poza Palo Alto.

HP zaczyna być uważany za firmę nowoczesną i dobrze zarządzaną ľ a także za doskonałe miejsce pracy.

1960

Powstaje drugi zakład produkcyjny w Stanach Zjednoczonych poza Palo Alto - w Loveland, w stanie Kolorado.

Przychody: 60,7 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 3021

1961

 Po raz pierwszy na "wielkiej tablicy" Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange - NYSE) HP pojawia się 17 marca 1961 r. Pod symbolem HWP jest notowany jednocześnie na giełdach NYSE i Pacific.

Wraz z zakupem firmy Sanborn (Waltham, stan Massachusetts) HP wkracza do branży medycznej. Sprzęt medyczny stanie się dla HP ważnym źródłem przychodów; działalność ta będzie ostatecznie prowadzona przez firmę Agilent Technologies, która wydzieli się z HP w 2000 r.

Przychody: 87,9 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 5040

1962

HP po raz pierwszy znalazł się na liście magazynu "Fortune" w gronie 500 najlepszych firm w Stanach Zjednoczonych, zajmując pozycję 460. Od tej pory w corocznym rankingu magazynu firma zajmuje coraz wyższe miejsca.

Przychody: 110 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 6260

1963

HP wchodzi na rynek azjatycki i zakłada w Tokio pierwszą spółkę joint venture, Yokogawa Hewlett-Packard (YHP), z udziałem firmy Yokogawa Electric Works. Pod koniec 1963 r. sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowi już 18% obrotów HP; największe z nich to Europa Zachodnia, Kanada i Japonia.

HP wprowadza na rynek syntezator częstotliwości 5100A, jedno z najbardziej złożonych urządzeń opracowanych do tej pory w firmie. Może ono wykonywać pracę wielu urządzeń i robi to z większą dokładnością. Syntezator 5100A jest wykorzystywany do prowadzenia automatycznych testów kontrolnych, w zaawansowanych systemach komunikacyjnych i w łączności z pojazdami kosmicznymi.

Przychody: 117 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 6598

1964

Firma obchodzi swój srebrny jubileusz.

Dave Packard zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego. Bill Hewlett obejmuje stanowisko prezesa.

Superdokładne zegary atomowe HP 5060A wykorzystujące zjawisko promieniowaniu cezu zdobywają światowy rozgłos jako tzw. "latające zegary". Przewieziono je samolotem z Palo Alto do Szwajcarii w celu porównania wskazań czasu uzyskiwanych przez obserwatorium Marynarki Wojennej USA w Waszygtonie D.C. ze wskazaniami szwajcarskiego obserwatorium w Neuchatel. Zegar atomowy zaprojektowano z zamiarem uzyskiwania dokładnych wskazań czasu przez okres 3000 lat, dopuszczając po tym okresie błąd na poziomie zaledwie jednej sekundy.

Standard wykorzystujący promieniowanie cezu uznano za międzynarodowy wzorzec czasu. Zegary atomowe są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których czas jest sprawą krytyczną, takich jak eksploatacja promu kosmicznego, systemy zapobiegania kolizjom samolotów oraz telekomunikacja.
Powołano prywatną fundację Davida i Lucille Packardów.

Przychody: 126 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 7092

1965

HP rozpoczyna działalność w branży przyrządów analitycznych poprzez nabycie firmy F&M Scientific z Avondale w stanie Pensylwania. Przejęcie to umożliwiło HP dalsze rozszerzenie specjalistycznej wiedzy w zakresie prowadzenia pomiarów i testów kontrolnych na obszar analizy chemicznej.

Przychody: 165 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 9033

1966

Powołano do życia HP Laboratories - centralny ośrodek badawczy firmy, który rozpoczyna swą wieloletnią działalność jako jeden z czołowych komercyjnych ośrodków badawczych na świecie. Na początku istnienia HP Labs główne obszary jego działalności obejmowały fizykę ciała stałego, elektronikę fizyczną, elektronikę oraz urządzenia z zakresu elektroniki medycznej i chemicznej.

 Wprowadzono na rynek pierwszy komputer firmy, HP 2116A. Był to wszechstronny sterownik urządzeń, zaprojektowany na potrzeby rozwijającej się serii programowalnych produktów HP służących do wykonywania testów kontrolnych i pomiarów. Jego wczesna wersja, działająca na zasadzie "podłącz i pracuj" ("plug and play"), współpracowała wieloma standardowymi urządzeniami laboratoryjnymi, umożliwiając klientom skomputeryzowanie użytkowanych systemów urządzeń. 2116A to największy pojedynczy pakiet mechaniczny zbudowany do dziś przez HP. To w nim właśnie HP po raz pierwszy zastosował układy scalone.

W 1966 r. większość komputerów trzeba było hołubić, umieszczając je w pomieszczeniach z klimatyzacją, na specjalnych, sprężynujących podłogach. HP zakłada, że 2116A powinien spełniać warunki tych samych testów środowiskowych, co urządzenia, z którymi będzie współpracować i że powinien to być komputer odporny i niezawodny. Dzięki temu podejściu 2116A jest jednym z pierwszych komputerów uniwersalnych, mogących pracować w dowolnych warunkach i realizować dowolne funkcje.

Pierwszy komputer 2116A sprzedano do instytutu Wood's Hole Oceanographic Institute. Korzystano z niego przez ponad 10 lat na pokładzie statku badawczego, w środowisku o wysokim poziomie zasolenia powietrza. 2116A, wyposażony w 4KB pamięci ferrytowej rozszerzalnej do 32K, kosztuje w zależności od opcji od 25 000 USD do 50 000 USD.

Prezydent Lyndon B. Johnson mianuje Billa Hewletta członkiem krajowego Naukowego Komitetu Doradczego (Science Advisory Committee) (pełni tę funkcję do 1969 r.). Członkowie komitetu udzielają porad i konsultacji rządowi federalnemu.

Przychody: 203 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 11 309

1967

HP jako pierwszy wprowadza w swoim oddziale w Boeblingen (Niemcy) koncepcję ruchomego czasu pracy. Program umożliwia pracownikom wcześniejsze lub późniejsze przychodzenie do firmy, pod warunkiem przepracowania standardowej liczby godzin. "Moim zdaniem ruchomy czas pracy to synonim szacunku dla ludzi i zaufania do nich" - powiedział Dave Packard. W 1973 r. wprowadzono ten system we wszystkich oddziałach HP na terenie Stanów Zjednoczonych.

Oddział HP w Boeblingen zaprezentował nieinwazyjny monitor pracy serca płodu, wykrywający potencjalne zagrożenia.

Przychody: 243 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 12 131

1968

 HP wprowadza na rynek pierwszy na świecie biurkowy kalkulator naukowy, HP 9100A. Programowalny kalkulator przechowuje programy na kartach magnetycznych i umożliwia naukowcom przeprowadzanie złożonych obliczeń bez potrzeby korzystania z większych komputerów. Przy rozwiązywaniu problemów naukowych i inżynierskich kalkulator ten jest 10 raz szybszy od większości innych maszyn. W reklamach 9100A określa się urządzenie mianem "komputera osobistego" - jest to jedno z pierwszych udokumentowanych zastosowań tego terminu.

HP wchłania prywatną Fundację Williama i Flory Hewlett.

Przychody: 268,9 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 13 430

1969

 Dave Packard zostaje mianowany na stanowisko zastępcy sekretarza ds. obrony Stanów Zjednoczonych (pełni tę funkcję od 1969 r. do 1971 r.). Wykorzystuje swoje umiejętności w zakresie zarządzania, aby zreorganizować nieefektywne procesy i wprowadzić nowe usprawnienia w zaopatrzeniu armii.
Według opinii Williama J. Perry'ego, sekretarza obrony USA, zalecenia Dave'a umożliwiły szybsze i tańsze zmodernizowanie armii. W związku z mianowaniem Dave zrezygnował z pracy w HP i funkcję dyrektora generalnego przejął Bill, zarządzając firmą pod jego nieobecność.

W początkowym okresie wykorzystywania komputerów do przetwarzania na potrzeby gospodarki, HP sprzedaje swój pierwszy system operacyjny z podziałem czasu na minikomputery obsługujące 16 użytkowników.

Przychody: 326 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 15 840

HP-35HP jest wierny tradycji innowacyjności, wprowadzając szereg nowych produktów komputerowych. Najważniejszym wśród nich jest HP-35, pierwszy kieszonkowy kalkulator naukowy, który stanowi początek nowej ery potężnych, przenośnych urządzeń obliczeniowych.

HP nieustannie szuka nowych możliwości rozwoju na całym świecie. Przedstawiciele HP odbywają kilka podróży do Chin, przygotowując teren pod ewentualne przedsięwzięcie joint-venture w tym kraju.

Dekadę tę charakteryzuje znaczny wzrost przychodów i zatrudnienia. W 1976 r. Przychody HP przekraczają granicę miliarda USD. Trzy lata później, w 1979 r., firma przekracza próg dwóch miliardów USD. Pod koniec dekady Bill Hewlett i Dave Packard przekazują zarządzanie codzienną działalnością firmy Johnowi Youngowi.

1970

Przychody: 365 mln USD; Liczba osób zatrudnionych: 16,000

1971

HP opracowuje interferometr laserowy umożliwiający pomiar z dokładnością do milionowych części cala. Znajduje on idealne zastosowanie w kontroli precyzji narzędzi mechanicznych, HP zaś zdobywa pozycję światowego lidera na tym rynku.

Przychody: 375 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 16 540.

1972

Packard rezygnuje ze stanowiska wiceministra obrony, wraca do HP i zostaje wybrany przewodniczącym rady nadzorczej. Hewlett zachowuje tytuł prezesa i dyrektora generalnego.

Kolejnym postępem w dziedzinie komputerów osobistych jest HP-35, pierwszy na świecie kieszonkowy kalkulator naukowy. Jest on na tyle mały, że mieści się w kieszonce koszuli, a jednocześnie na tyle funkcjonalny, że suwak logarytmiczny odchodzi już do lamusa. W 2000 r. Forbes ASAP uzna HP-35 za jeden z dwudziestu "produktów wszechczasów", które zmieniły świat.

HP rozszerza zakres działalności na systemy komputerowe dla przedsiębiorstw, wprowadzając pierwszy komputer ogólnego użytku HP 3000. Urządzenie to zapoczątkowuje erę przetwarzania danych rozproszonych, służąc do zaawansowanych zastosowań badawczych i inżynieryjnych, a jednocześnie przetwarzając dane administracyjne na codzienne potrzeby.

HP jest pierwszą firmą elektroniczną ze Stanów Zjednoczonych, która otrzymuje zaproszenie na rozmowy handlowe z Chinami.

Przychody: 479 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 20 941.

1973

HP jako pierwsza firma w USA wprowadza koncepcje ruchomego czasu pracy, czyli flex-time. Program umożliwia pracownikom wcześniejsze lub późniejsze przychodzenie do firmy, pod warunkiem przepracowania ośmiu godzin. Bill Hewlett wyjaśnia, że pozwala to "uzyskać więcej czasu na bycie z rodziną, załatwianie spraw osobistych, unikanie korków ulicznych czy inne osobiste potrzeby".

 HP wprowadza pierwszy kalkulator elektroniczny wyświetlający znaki pisma japońskiego. Model kalkulatora biurkowego 9810 jest sprzedawany w Japonii przez Yokogawa-Hewlett-Packard.

Przychody: 661 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 28 255.

 1974

HP wprowadza pierwszy minikomputer wyposażony w 4KB dynamicznej pamięci ze swobodnym dostępem (DRAM) zamiast pamięci ferrytowej.

Na rynku pojawia się pierwszy na świecie programowalny kalkulator kieszonkowy, HP-65. Jego cena wynosi 795 USD. Możliwości programowania tego kalkulatora sprawią, że będzie on później nazywany pierwszym na świecie komputerem kieszonkowym.

Przychody : 884 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 28 877.

1975

HP upraszcza systemy oprzyrządowania, tworząc standard interfejsu. Branża elektroniczna przyjmuje magistralę HP-IB jako międzynarodowy standard prostego podłączania przyrządów do komputera.

Przychody: 981 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 30 239.

1977

Bill Hewlett rezygnuje ze stanowiska prezesa, ale pozostaje dyrektorem generalnym firmy. Dave Packard nadal jest przewodniczącym rady nadzorczej, a na stanowisko prezesa mianowany zostaje John Young. Jest to pracownik od dawna zatrudniony w firmie, zajmujący w owym czasie stanowisko wiceprezesa ds. działów: przyrządów (Instruments), systemów komputerowych (Computer Systems) i komponentów (Components). Podczas kadencji Younga HP stanie się liderem branży komputerowej.

 HP wprowadza model HP-01, połączenie zegarka cyfrowego, kalkulatora i osobistego kalendarzyka. To eleganckie urządzenie do noszenia na ręku (o roboczej nazwie Cricket - "świerszcz") ma więcej możliwości niż wiele kalkulatorów kieszonkowych, oferując ponad 36 funkcji do przetwarzania danych o formacie daty i czasu, a także kalendarzowych i liczbowych oraz do obliczania współzależności między nimi. Jest to jedno z pierwszych osobistych urządzeń informatycznych, demonstrujące wybitne zdolności miniaturyzacyjne HP. Miniaturyzacja funkcji matematycznych oraz niezwykle małe wymiary stanowiły ogromne osiągnięcie technologiczne i konstrukcyjne.

Dave Packard odbywa pierwszą podróż do Chin jako członek pozarządowej grupy Amerykanów zaproszonych przez chińskie władze. Wizyta ta ma bardzo silny oddźwięk, a Packard angażuje się we wspomaganie chińskich dążeń do modernizacji kraju. Wraca do USA dwa lata później, w 1979 r.

Przychody: 1,4 mln USD. Liczba osób zatrudnionych: 35 062.

1978

Bill Hewlett odchodzi ze stanowiska dyrektora generalnego. Zastępuje go John Young, który pozostanie na tym stanowisku do 1992 r.

Przychody: 1,9 mld USD. Liczba osób zatrudnionych: 42 376.

1979

Dave Packard po raz drugi jedzie do Chin. Podczas swojej wizyty zwiedza fabryki i placówki naukowe. Jego gospodarze wyrażają zainteresowanie założeniem spółki joint-venture z firmą Hewlett-Packard. W ciągu kolejnych lat przedstawiciele HP i Chin stopniowo umacniają kontakty handlowe. Wreszcie w 1985 r. założona zostaje firma China Hewlett-Packard.

Powstaje Hewlett-Packard Company Foundation.

Przychody: 2,4 mld USD. Liczba osób zatrudnionych: 52 030.

HP zostaje jedną z najważniejszych firm w branży informatycznej lat osiemdziesiątych, oferując szeroką gamę komputerów - od maszyn biurkowych do wydajnych minikomputerów. HP łączy także komputery ze swoimi przyrządami elektronicznymi oraz urządzeniami do zastosowań medycznych i analitycznych, które zyskują na szybkości i jakości.

W tej dekadzie HP rozpoczyna udane przedsięwzięcia na rynku drukarek atramentowych i laserowych, przeznaczonych do współpracy z komputerami osobistymi. Niedrogie drukarki atramentowe o wysokiej jakości, które oferuje HP, wróżą rychły koniec ery drukarek igłowych. Linia drukarek HP LaserJet, która debiutuje w 1984 r., staje się najpopularniejszą linią produktów w całej historii firmy. Jakość i niezawodność tych drukarek sprawiają, że HP staje się marką szeroko znaną wśród klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Pod koniec dekady HP cieszy się uznaniem ze względu na bogate doświadczenie, postępy w opracowywaniu nowych technologii, a także asortyment produktów. Garażowi, w którym firma rozpoczęła działalność, nadany zostaje status kalifornijskiego pomnika historycznego. HP obchodzi pięćdziesięciolecie swojego istnienia.

W Houston w stanie Teksas powstaje firma Compaq Computer Corporation (która dwadzieścia lat później połączy się z HP). Początkowo nosiła nazwę Gateway Technology. Założyła ją trójka byłych dyrektorów Texas Instruments, którzy wpadli na pomysł stworzenia przenośnego komputera wykorzystującego oprogramowanie zgodne z IBM. Nazwa Compaq jest połączeniem słów "compatibility" (zgodność) i "quality" (jakość).

W połowie tej dekady Compaq rywalizuje z IBM; udaje mu się wprowadzić na rynek komputer osobisty z procesorem Intel 80386 o dziewięć miesięcy wcześniej niż konkurentowi. Compaq wykorzystuje tę okazję i dzięki poparciu klientów, doceniających starania tej firmy o standaryzację branży, błyskawicznie zwiększa wzrost i rozwój nowych produktów. Jednym z tych produktów jest Systempro, pierwszy serwer zbudowany przy wykorzystaniu standardowych elementów.

Przychody ze sprzedaży Compaqa osiągają w tej dekadzie ogromne rozmiary. Pod koniec lat osiemdziesiątych Compaq odnotowuje roczne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 mld USD szybciej niż jakakolwiek firma w historii gospodarki Stanów Zjednoczonych.

1980

 HP wprowadza na rynek swój pierwszy komputer osobisty - HP-85. Po nim następuje nieprzerwany strumień innych modeli.

HP wprowadza pierwszą drukarkę laserową, szybką i na tyle tanią, że można ją wykorzystywać poza centralnym pomieszczeniem obliczeniowym.

Przychody HP: 3 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 57,196


1981

Produkty HP stają się formalnie dostępne w Chinach; w Pekinie otwarte zostaje biuro China Hewlett-Packard Representative Office.

Przychody HP: 3,6 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 66 807.

1982

HP jest pionierem w dziedzinie programu Flexible Time Off (FTO) - łączącego urlop ze zwolnieniem ze względów zdrowotnych. Tak jak pionierski ruchomy czas pracy, FTO stanowi odpowiedź na wyrażaną przez wielu pracowników potrzebę większej swobody i elastyczności przy planowaniu i wykorzystywaniu płatnego urlopu. Pracownicy mogą używać urlopu FTO tak, jak sobie życzą - na wypoczynek albo na załatwianie problemów osobistych, rodzinnych czy zdrowotnych.

System poczty elektronicznej opracowany przez brytyjski oddział HP to pierwsza duża sieć WAN tego typu oparta na minikomputerach.

 HP czyni postępy w dziedzinie komputerów dla przedsiębiorstw wraz ze wprowadzeniem na rynek komputera HP 9000 wykorzystującego 32-bitową technologię układów scalonych. Powstaje pierwszy "biurkowy mainframe", którego moc obliczeniowa dorównuje możliwościom komputerom z lat sześćdziesiątych zajmującym całe pokoje.

 

 

 

 

 Wprowadzony zostaje pierwszy komputer kieszonkowy HP - HP-75C. Ma on 16KB pamięci RAM i 48KB ROM, obsługuje język BASIC i VisiCalc, może także służyć jako zegar i przypominać o terminach spotkań. HP-75 waży tylko 750 g i oferuje 50 funkcji, stając się jednym z pierwszych narzędzi do obliczeń mobilnych. Można go podłączać do takich urządzeń peryferyjnych, jak modem, napęd taśm cyfrowych oraz drukarka lub ploter.

Yokogawa Hewlett-Packard zdobywa prestiżową nagrodę Deminga za jakość.

Przychody HP: 4,3 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 69 538

Byli dyrektorzy Texas Instruments, Joseph Rodney "Rod" Canion, Jim Harris i Bill Murto, zakładają firmę Compaq Computer Corporation (która dwadzieścia lat później połączy się z HP). Pierwszym prezesem i dyrektorem generalnym firmy zostaje Canion. Stanowisko przewodniczącego zajmuje Ben Rosen, zajmujący się inwestycjami w przedsięwzięcia wysokiego ryzyka. Pierwszy produkt firmy zostaje zaprojektowany na serwetce w lokalnej restauracji "House of Pies".

4 listopada Compaq wprowadza swój pierwszy produkt - pierwszy przenośny komputer osobisty. Ważący 12,7 kg model został wyposażony w procesor 4,7 MHz, 640KB pamięci RAM oraz dwa napędy dyskietek 5,25".

1983

 HP umożliwia użytkownikom uruchamianie funkcji na komputerze osobistym przez dotykanie ekranu - wprowadzony zostaje pierwszy ekran dotykowy dla komputera HP-150.

Bill Hewlett otrzymuje National Medal of Science, najwyższe odznaczenie naukowe w Stanach Zjednoczonych.

Przychody HP: 4,7 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 72 000.

Podczas pierwszego roku działalności Compaq sprzedaje ponad 53 000 przenośnych komputerów osobistych i osiąga przychody w wysokości 111 mln USD. Są to najwyższe obroty osiągnięte przez producenta w pierwszym roku działalności w całej historii gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Pierwsza publiczna sprzedaż akcji Compaqa przynosi 67 mln USD. Papiery wartościowe firmy są notowane na giełdzie NASDAQ.

1984

 Opracowana przez HP technologia termicznego druku atramentowego umożliwia wprowadzenie niedrogiej drukarki osobistej wysokiej jakości - HP ThinkJet. Jest to ciche, przenośne urządzenie zapewniające druk w rozdzielczości 96 dpi dla biurkowych i przenośnych komputerów osobistych. Doskonalsza jakość druku i niższa cena ThinkJet wróży koniec ery hałaśliwych drukarek igłowych.

Badania nad technologią druku atramentowego rozpoczęto w laboratoriach HP w 1978 r. Chociaż istniały już duże, przemysłowe maszyny do dozowania atramentu, nie nadawały się one do drukowania dokumentów. Miniaturyzując tę technologię i oferując ją w postaci drukarki osobistej, HP jest w stanie zapewnić lepszą jakość druku, niż drukarki igłowe, cichszą pracę, niezwykle małe zużycie energii, a wreszcie niedrogi druk kolorowy - także wysokiej jakości. Obecnie drukarki atramentowe HP nadal oferują przełomowe technologie po coraz niższych cenach.

 

 HP wprowadza także drukarkę HP LaserJet - jest to największy sukces, jaki kiedykolwiek odniósł pojedynczy produkt tej firmy. LaserJet może drukować z rozdzielczością 300 dpi i szybko staje się najpopularniejszą biurkową drukarką laserową na świecie.

Otwarty zostaje HP Labs Bristol. Zakład w Bristol w Anglii jest największym ośrodkiem badawczym HP poza Palo Alto.

Przychody HP: 6 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 82 000.

Compaq wprowadza swój pierwszy komputer biurkowy, Compaq Deskpro, równocześnie w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Compaq osiąga przychody w wysokości 329 mln USD, co stanowi światowy rekord dla firmy w drugim roku jej istnienia. Firma przenosi się do nowej siedziby głównej na 55-akrowej działce w północnozachodnim Houston. Siedziba Compaqa osiągnie w końcu rozmiary niemal 1 000 akrów.

1985

Powstaje China Hewlett-Packard (CHP), pierwsza w Chinach spółka joint-venture w branży zaawansowanych technologii.

Przychody HP: 6,5 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 84 000.

Compaq wprowadza Deskpro 286 oraz Portable 286, pierwszy przenośny komputer osobisty wyposażony w procesor Intel 80286.

Compaq jest notowany na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. W trzecim roku istnienia osiąga przychody w wysokości 503,9 mln USD, co jest kolejnym rekordem w Stanach Zjednoczonych.

1986

HP jest pierwszą wielką firmą komputerową, która wprowadza architekturę precyzyjną opartą na przetwarzaniu ze zredukowaną listą rozkazów (RISC). Pierwsze komercyjne zastosowanie architektury RISC stanowi seria systemów komputerowych HP Precision Architecture. Użycie procesorów RISC sprawia, że potężne komputery stają się szybsze i tańsze. Opracowanie tej technologii trwało pięć lat i do dzisiaj stanowi najdroższe przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe HP.

Przychody HP: 7,2 mld USD. Liczba osób zatrudnionych HP: 82 000.

Compaq trafia na listę Fortune 500 - jest najkrócej działającą firmą, której udało się to osiągnąć.

 Compaq wprowadza Compaq Deskpro 386, pierwszy komputer osobisty zgodny z IBM, wykorzystujący procesor Intel 80386. Wchodzi on na rynek dziewięć miesięcy wcześniej niż oferta IBM. "Model 386 Compaqa stanowi nowy standard branżowy" - napisał PC Magazine w wydaniu upamiętniającym 20 rocznicę swojego powstania.

 

1987

Bill Hewlett odchodzi ze stanowiska wiceprzewodniczącego rady nadzorczej HP. Zostaje mu nadany tytuł "zasłużonego dyrektora".

 Miejsce narodzin firmy, garaż przy 367 Addison Avenue wynajęty przez Dave'a Packarda, zyskuje status pomnika historycznego stanu Kalifornia, jako California Registered Landmark 976.

Przychody HP: 8,1 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 82 000.

Compaq produkuje milionowy komputer osobisty i ogłasza, że wybuduje zakład produkcyjny w Erskine w Szkocji za 23 mld USD.

Compaq wprowadza Deskpro 386/20 oraz Portable 386, oferując większą niż kiedykolwiek szybkość, moc obliczeniową i liczbę funkcji.

1988

Debiutuje HP DeskJet, pierwsza drukarka atramentowa HP przeznaczona na rynek masowy. DeskJet może drukować na zwykłym papierze i w standardowej rozdzielczości.

HP awansuje do pierwszej pięćdziesiątki na liście Fortune 500, zajmując pozycję 49.

HP jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Tokio; jest to pierwsze notowanie akcji tej firmy poza Stanami Zjednoczonymi.

Przychody HP: 9,8 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 87 000.

Compaq odnotowuje obroty w wysokości 1,2 mld USD i zyskuje uznanie jako firma, która zdobyła miliard USD szybciej, niż jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo w historii gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Compaq i HP wraz z siedmioma innymi firmami prezentują architekturę EISA (Extended Industry Standard Architecture), która pozwala zaawansowanym komputerom zachować zgodność ze starszymi modelami.

1989

HP świętuje swoją pięćdziesiątą rocznicę.

Przychody HP: 11,9 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 95 000.

6 listopada 1989 r. Compaq wprowadza Systempro PC System - pierwszy serwer w standardzie branżowym. Systempro wykorzystuje procesory 386 i zawiera innowacyjny podsystem dyskowy, nazywany inteligentnym układem dysków.

Debiutuje pierwszy notebook osobisty Compaqa, Compaq LTE. Jest to jedyny w pełni funkcjonalny laptop na rynku.

HP jest jedną z niewielu firm na świecie, które z powodzeniem łączą technologie z zakresu prowadzenia pomiarów, przetwarzania danych i komunikacji. Firma czyni znaczne postępy w dziedzinie przenośnych urządzeń do przetwarzania danych, wchodzi na rynek komputerów osobistych i kontynuuje opracowywanie nowych rozwiązań do drukowania i przetwarzania obrazu. Przez większą część dekady HP udaje się osiągać wskaźnik wzrostu na poziomie 20%.

Na początku lat 90. odchodzi na emeryturę John Young, a jego miejsce zajmuje Lew Platt, pod którego kierownictwem HP nadal sukcesywnie się rozwija. HP staje się znany jako firma, której polityka w zakresie utrzymywania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, urozmaicania miejsca pracy i zaangażowania w sprawy społeczności pomaga przyciągnąć i zatrzymać w firmie najlepszych pracowników.

Pod koniec dekady HP wyodrębnia działalność związaną z urządzeniami pomiarowymi oraz komponentami, tworząc nową firmę, Agilent Technologies. Zatrudnia również nową dyrektor generalną, Carleton (Carly) Fiorinę, która koncentruje działania firmy na reorganizacji dającej początek dalszemu rozwojowi i przygotowuje HP do zajęcia czołowej pozycji na rynku w XXI wieku.

Szybki rozwój firmy Compaq zostaje we wczesnych latach 90. zagrożony przez pojawienie się na rynku niedrogich "podróbek" komputerów PC. Eckhard Pfeiffer zastępuje Roda Caniona, obejmując funkcję drugiego prezesa i dyrektora generalnego Compaqa. Firma wprowadza na rynek agresywną cenowo serię ProLinea PC. W połowie dekady Compaq dostarcza na rynek więcej komputerów PC niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Dostrzegając zmiany zachodzące na rynku, Compaq koncentruje się na sprzęcie o dużej wydajności oraz umożliwiającym przetwarzanie danych na potrzeby przedsiębiorstw. Eckhard Pfeiffer informuje, że celem Compaqa jest zajęcie pozycji jednej z trzech największych firm komputerowych świata do 2000 r. Firma osiąga ten cel poprzez zakup Tandem Computers i Digital Equipment Corporation.

Pod koniec dekady Compaq musi jednak stawić czoła kilku poważnym wyzwaniom. Eckhard Pfeiffer rezygnuje z pełnionej funkcji. Zaledwie w kilka miesięcy po objęciu stanowiska dyrektora ds. operacyjnych, na osobę, która wprowadzi firmę w nowe tysiąclecie, zostaje wybrany Michael Capellas. Nowy prezes i dyrektor generalny okazuje się być orędownikiem innowacji, szybkich decyzji i uważnego przysłuchiwania się opiniom klientów.

1990

Przychody HP: 13,2 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 92 000.

Na rynek wchodzi najbardziej zaawansowany notebook firmy Compaq - SLT 386/20.

Compaq po raz pierwszy osiąga w jednym z kwartałów finansowych przychody na poziomie miliarda USD. Produkty firmy są sprzedawane w 64 krajach przez 3000 autoryzowanych dilerów.

1991

 HP osiąga sukces w dziedzinie lekkiego, przenośnego sprzętu komputerowego, wprowadzając na rynek model HP 95 LX ľ pierwszy komputer osobisty HP typu palmtop. Moc obliczeniowa ważącego zaledwie ok. 300 g palmtopa HP 95 LX o wielkości dużego kalkulatora kieszonkowego jest porównywalna z mocą biurkowych komputerów osobistych. Jest wyposażony w kalkulator do obliczeń finansowych, telefon i program adresowy, arkusz kalkulacyjny Lotus 1-2-3, prosty edytor tekstu, a także łącze na podczerwień do transmisji danych.

 

 

 

 HP wprowadza na rynek drukarkę DeskJet 500C, stanowiącą prawdziwy przełom w zakresie druku w kolorze. Dotychczas drukarki kolorowe były urządzeniami drogimi i wyspecjalizowanymi. Drukarki DeskJet umożliwiły klientom niedrogie drukowanie w kolorze, zaś model ten odniósł ogromny sukces.

Przychody HP: 14,5 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 89 000.

Eckhard Pfeiffer, od wielu lat odpowiedzialny za międzynarodowe działania firmy Compaq, zastępuje Roda Caniona na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego. Opracowuje on strategię, która zakłada daleko idące zmiany w zakresie rozwoju produktów, cen, pomocy technicznej dla klientów, dystrybucji, promocji produktów i zarządzania finansami.

Compaq wprowadza na rynek swoje pierwsze modułowe komputery PC ľ serię Compaq Deskpro/M. Każdy z komponentów montowanych uprzednio na jednej płycie systemowej ľ procesor, magistrala EISA, moduł I/O, karta graficzna i rozszerzenia pamięci ľ ma teraz własną płytę, co umożliwia prostą modernizację komputerów. Firma wprowadza na rynek pierwszy przenośny komputer PC z kolorowym wyświetlaczem.

Przychody firmy Compaq: 3,3 mld USD.

1992

John Young odchodzi na emeryturę; Lew Platt - inżynier i szef działu systemów komputerowych (Computer Systems Organization) - zostaje wybrany na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego oraz członka rady nadzorczej spółki. Platt, zatrudniony w HP od 1966 r., zdobywa duży prestiż wewnątrz i na zewnątrz firmy za mistrzowskie wprowadzanie urozmaiceń w miejscu pracy, określenie właściwych proporcji pomiędzy pracą i życiem osobistym pracowników oraz politykę czynnego zaangażowania HP w problemy społeczności.

 HP wprowadza na rynek systemy przeznaczone dla przedsiębiorstw (HP Corporate Business Systems) - dziewięć systemów komputerowych typu HP 3000 i HP 9000 o wydajności komputerów typu mainframe przy kosztach niższych nawet o 90%.

Przychody HP: 16,4 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 92 600.

Compaq informuje o wprowadzeniu na rynek serii nowych "wypierających podróbki" produktów. Pierwsza tania seria komputerów PC ľ ProLinea ľ całkowicie zmienia ekonomikę branży komputerów PC. Firma wprowadza również na rynek swój pierwszy tani serwer, ProSignia, oraz pierwsze narzędzia do zarządzania serwerami i do optymalizacji ich pracy.

Compaq debiutuje także w branży drukarek, wprowadzając na rynek swoją pierwszą drukarkę Compaq Pagemarq.

Compaq uruchamia swoje pierwsze oficjalne sieci sprzedaży detalicznej, w tym ComputerCity i CompUSA.

Przychody firmy Compaq wzrastają o 75% w okresie krótszym od jednego roku.

1993

 HP wprowadza na rynek ważący nieco ponad 1,3 kg komputer HP OmniBook 300, "superprzenośny" komputer osobisty z akumulatorami pozwalającymi na pracę podczas lotu w poprzek całych Stanów Zjednoczonych.

Firma produkuje dziesięciomilionową już drukarkę laserową.

Dave Packard odchodzi na emeryturę, zwalniając stanowisko prezesa zarządu firmy. Na stanowisko to zostaje wybrany Lew Platt.

Przychody HP: 20 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 96 000.

Compaq wprowadza na rynek pierwsze komputery Compaq PC typu "wszystko w jednym" - jest to seria Presario.

Compaq informuje o wprowadzeniu na rynek komputera Concerto, swojego pierwszego notebooka PC wyposażonego w pióro świetlne, a także pierwszej miniwieży PC. Firma rezygnuje z produkcji drukarek.

Compaq dołącza do grona firm znajdujących się na liście Fortune 100.

1994

HP produkuje najjaśniej świecącą diodę LED na świecie. Diody LED zapewniające jasne światło, niezawodność i małe zużycie energii zastępują w wielu nowych zastosowaniach żarówki. HP rozszerza zakres zastosowań diod LED w samochodach, światłach sygnalizacyjnych umożliwiających sterowanie ruchem na drogach oraz panelach z przewijającymi się komunikatami.

HP rozpoczyna współpracę z firmą Intel z zamiarem opracowania wspólnej 64-bitowej architektury mikroprocesorów dla komputerów XXI wieku. Współpraca zakłada kilkuletnie badania w HP Labs, których celem jest opracowanie zamiennika dla procesorów PA-RISC. Nowy procesor, zwany wtedy IA-64 (a obecnie znany pod nazwą Itanium) debiutuje na rynku w 2001 r.

 HP wprowadza na rynek osobistą drukarkę-faks-kopiarkę HP OfficeJet - urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce, zaprojektowane specjalnie dla specjalistów pracujących w biurze domowym.

Określono formalne zasady telepracy, dzięki czemu HP stał się jedną z pierwszych firm propagujących telepracę na całym świecie. Personel może pracować w domach lub w biurach HP oddalonych od siedziby firmy. Efektem tej polityki jest wzrost zadowolenia z wykonywanej pracy, skrócenie czasu dojazdów do firmy, zwiększenie elastyczności koordynowania personelu i harmonogramów pracy, a także niższy poziom stresu. HP czerpie korzyści z mniejszego zapotrzebowania na powierzchnię biurową i mniejszej rotacji pracowników.

Przychody HP: 25 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 98 400.

Compaq wprowadza na rynek swój pierwszy subnotebook, Compaq Aero, oraz pierwszy serwer z możliwością montowania w stelażu.

Compaq zajmuje pierwszą pozycję na światowym rynku komputerów PC. Informuje o rozszerzeniu działalności produkcyjnej w Houston, Szkocji i Singapurze oraz uruchamia nową fabrykę w Brazylii.

Przychody firmy Compaq: 10,9 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w firmie Compaq: 14 400.

1995

HP Pavilion PC oznacza niezwykle udany debiut HP na rynku komputerów domowych.
Dave Packard publikuje książkę pt. The HP Way (Sposób HP), która stanowi kronikę powstania firmy i daje wgląd w zasady działania, kulturę i styl zarządzania, które przyczyniły się do jej sukcesu.

Przychody HP: 31,5 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 105 200.

Compaq informuje o całkowitym przeprojektowaniu popularnej serii produktów Deskpro, wyposażając je w nowe funkcje "inteligentnego zarządzania" ("Intelligent Manageability").

Compaq przejmuje firmy Thomas-Conrad i NetWorth, rozszerzając ofertę produktów umożliwiających pracę za pośrednictwem Internetu.

Ze sprzedażą na poziomie 14,8 mld USD Compaq jest piątą co do wielkości firmą komputerową na świecie.

1996

Dnia 26 marca umiera współzałożyciel HP - Dave Packard.

Przychody HP: 38,4 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 112 000.

Compaq produkuje swój milionowy serwer.

Compaq wprowadza na rynek nowe produkty: LS-120 ľ pierwszy w branży napęd dyskietek o pojemności 120 MB, serię przystępnych cenowo, elastycznych notebooków Armada oraz kieszonkowy komputer PC o nazwie PC Companion.

1997

HP zdobywa nagrodę Emmy Award za wkład w opracowanie zaawansowanych technik kompresji plików MPEG wykorzystywanych w transmisji danych wideo.
HP wchodzi do grona 30 spółek giełdowych wywierających wpływ na wartość indeksu Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Przychody HP: 43 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 121 900.

Compaq zakłada firmę świadczącą na rzecz klientów usługi leasingu oraz inne usługi finansowe.

Wśród nowych produktów firmy Compaq znalazły się: pierwszy przenośny komputer PC zaprojektowany specjalnie na potrzeby rynku edukacyjnego, domowy komputer PC w cenie poniżej 1000 USD oraz płaski monitor.

Compaq przejmuje firmę Tandem Computer Incorporated z siedzibą w Cupertino, znaną ze swych wydajnych, odpornych na uszkodzenia serwerów Himalaya oraz związanego z nimi oprogramowania i usług towarzyszących. Przejęcie firmy Tandem rozszerza obecność Compaqa w obszarze komputerowych systemów klasy wyższej projektowanych na potrzeby przedsiębiorstw. Powoduje to, że zakres możliwości firmy wykracza daleko poza komputery PC i stanowiące branżowy standard serwery.

Przychody firmy Compaq: 24,6 mld USD.

Compaq uzyskuje tytuł Firmy Roku nadawany przez magazyn Forbes.

1998

 HP wprowadza na rynek komputer Jornada - swój pierwszy cyfrowy asystent osobisty (personal digital assistant - PDA). Palmtop PC Jornada 820 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows CE.

Przychody HP: 47,1 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 124 600.

Compaq przejmuje za kwotę 9,6 mld USD firmę Digital Equipment Corporation - było to wówczas największe przejęcie w historii całej branży komputerowej. "Poprzez przejęcie firmy Digital Compaq przeskoczył z niższej rangą, "dzikiej i nieuporządkowanej" generacji komputerów PC do ligi firm zaawansowanych technicznie, dostarczających na rynek najbardziej złożone systemy informatyczne o krytycznym znaczeniu" - napisano w tygodniku BusinessWeek.

Compaq dołącza do grona firm innowacyjnych, wprowadzając na rynek pierwszy w branży oszczędzający miejsce, wyposażony w pełen zestaw funkcji serwer stelażowy o dużej wydajności - ProLiant 1850R.

Compaq informuje o wprowadzeniu na rynek serii serwerów ze zdalnym dostępem, wykorzystujących rozwiązania serwerów systemu Windows NT. Wprowadza także do sprzedaży detalicznej kolorowe drukarki atramentowe.

1999

Zarząd HP informuje o decyzji wydzielenia z HP nowej firmy, Agilent Technologies. Przejmuje ona działalność HP w zakresie urządzeń pomiarowych, komponentów, analizy chemicznej oraz urządzeń medycznych. HP zachowuje działalność związaną z produkcją komputerów oraz urządzeń do drukowania i przetwarzania obrazu. Pierwsza sprzedaż akcji zwykłych firmy Agilent na drodze oferty publicznej ma miejsce 18 listopada 1999 r. HP zachowuje 84,1% akcji. Jest to największa pierwsza oferta publiczna akcji w dotychczasowej historii Doliny Krzemowej.

W lipcu odchodzi na emeryturę Lew Platt. Na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego zostaje przez HP powołana Carleton (Carly) S. Fiorina. Carly przechodzi do HP po prawie 20 latach pracy w AT&T i Lucent Technologies. Jako dyrektor generalna kieruje ona reorganizacją HP, koncentrując działania firmy na wykorzystywaniu Internetu do pracy przez przedsiębiorstwa i użytkowników indywidualnych.

HP ujawnia nową strategię zaprojektowaną z myślą o erze Internetu, opartą na usługach internetowych. Usługi internetowe to udostępniane poprzez Sieć usługi elektroniczne, w ramach których realizuje się określone zadania, rozwiązuje problemy lub przeprowadza transakcje. Mogą z nich korzystać użytkownicy indywidualni, firmy i inne usługi. Są one dostępne za pośrednictwem wielu urządzeń funkcjonujących w ramach rozwiązań infrastruktury. HP stawia sobie za cel dostarczanie na rynek wszystkich trzech wymienionych komponentów: usług internetowych, inteligentnych urządzeń oraz infrastruktury (serwerów i oprogramowania).

 Na rynek wchodzi pierwszy kieszonkowy komputer z serii Jornada - 420. Jest to pierwszy kieszonkowy komputer PC z kolorowym ekranem przeznaczony dla użytkowników indywidualnych.

W listopadzie HP rozpoczyna nową kampanię popularyzującą markę, opartą na pojęciu: invent (tworzyć, wymyślać). Kampanie reklamowe w prasie i telewizji koncentrują się na dokonaniach firmy - na jej wynalazkach i nowoczesnych rozwiązaniach. Firma wprowadza również nowe logo.

Przychody HP: 42 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 84 400.

Compaq wprowadza na rynek biurkowy komputer PC o nazwie iPAQ ľ pierwsze "wolne od obciążeń przeszłości" urządzenie pracujące pod kontrolą systemu Windows 2000, zaprojektowane z myślą o przedsiębiorstwach przechodzących na internetowy model przetwarzania danych.

Compaq inicjuje strategiczną współpracę partnerską z firmą CMGI, która przejmuje kontrolę nad działalnością Compaqa, dotyczącą wyszukiwarki AltaVista i innych tematów pokrewnych.

W lipcu Compaq powołuje na stanowisko dyrektora generalnego Michaela Capellasa, czyniąc z niego pierwszego byłego dyrektora ds. informatycznych kierującego jedną z największych firm technologicznych. Buduje on firmę z działających na skalę globalną jednostek biznesowych, ponoszących pełną odpowiedzialność za kompleksowe zaspokajanie potrzeb swoich klientów. Mobilizuje on firmę wokół wizji "przeniesienia działalności do Internetu", a także stawia jej za cel stanie się najlepszym adwokatem własnych klientów.

W pierwszych latach XXI wieku HP koncentruje się na trzech obszarach innowacji: inteligentnych, sieciowych urządzeniach dostępowych, infrastrukturach oraz aplikacjach, które można oferować w postaci usług internetowych.

Compaq pod kierownictwem Michaela Capellasa staje się siłą ujednolicającą sposób wykorzystania Internetu. Firma oferuje urządzenia dostępowe nowej generacji, przystosowując Internet do krytycznych zastosowań gospodarczych. Dzięki globalnym partnerstwom, rozwiązaniom i usługom przyczynia się do sukcesu swoich klientów.

W połowie roku 2001 Compaq zwiększa jeszcze nacisk na dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań. Michael Capellas informuje, że celem firmy jest zajęcie pozycji najważniejszego producenta rozwiązań informatycznych na świecie.

2000

HP przesuwa się na liście Fortune 500 na 13 pozycję.
2 czerwca HP kończy wyodrębnianie ze swojej struktury firmy Agilent Technologies. W wyniku emisji akcji zwykłych firma ta zyskuje pełną niezależność.

W czerwcu Carly Fiorina wygłasza mowę powitalną w Massachusetts Institute of Technology. Już po raz drugi czyni to dyrektor generalny HP (pierwszy był Bill Hewlett w 1986 r.).

22 września Carly Fiorina zostaje mianowana przewodniczącą rady nadzorczej.

HP robi postępy w dziedzinie opracowywania infrastruktury internetowej, wprowadzając we wrześniu linię zaawansowanych serwerów Superdome i informując o planach zakupu Bluestone Software. Zakup ten znacznie rozszerza ofertę oprogramowania internetowego HP, uzupełniając ją o cieszące się uznaniem serwery aplikacji i narzędzia J2EE i XML firmy Bluestone.

 W październiku HP informuje o nowym programie biznesowym, skoncentrowanym na rozwijających się rynkach. Nosi on nazwę HP e-Inclusion i ma rozwiązać problem technologicznego rozdźwięku na świecie, promując stabilne, dochodowe firmy w krajach rozwijających się.

Przychody HP: 48,8 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 85 500.

Michael Capellas zostaje przewodniczącym Rady Nadzorczej Compaqa, zastępując na tym stanowisku legendarnego Bena Rosena i stając się jednocześnie pierwszym dyrektorem generalnym Compaqa, który pełnił również rolę przewodniczącego.

Technologia Compaq Alpha umożliwia firmie Celera Genomics wcześniejsze opracowanie mapy ludzkiego genomu.

Compaq przedstawia linię produktów iPAQ Pocket PC i wzbogaca ją o pięć nowych produktów, w tym iPAQ Home Internet Appliance oraz iPAQ Personal Audio Player.

Ministerstwo Energetyki USA wybiera Compaqa do budowy najszybszego i najpotężniejszego superkomputera na świecie.

Przychody Compaqa: 42,4 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w firmie Compaq: 70 100.


2001

12 stycznia umiera drugi z założycieli HP, Bill Hewlett.

HP ujednolica ofertę oprogramowania wewnątrz wszechstronnej platformy do opracowywania, wdrażania i świadczenia usług internetowych, wprowadzając w lutym dwa pakiety narzędzi - HP Netaction Software Suite oraz HP OpenView Software Suite.

W marcu HP tworzy nową strukturę organizacyjną, dział usług HP (HP Services). Zadania tego nowego działu obejmują doradztwo, outsourcing, pomoc techniczną, szkolenia i wdrażanie rozwiązań.

 W maju HP wprowadza systemy i usługi oparte na nowym procesorze Itanium, opracowanym we współpracy z Intelem. Procesor ten, mający bardzo wydajną architekturę równoległą, stanowi platformę dla 64-bitowych systemów nowej generacji.

We wrześniu HP przejmuje StorageApps. Firma ta opracowała technologię wizualizacji pozwalającą klientom łatwo wdrażać sieci pamięci masowej oraz zarządzać nimi.

4 września HP i Compaq podają do wiadomości ostateczną decyzję o połączeniu obu firm. Powstanie w ten sposób światowy lider branży technologicznej, którego wartość wyniesie 87 mld USD.

Również we wrześniu HP informuje o zamiarze nabycia Indigo, czołowej firmy z branży komercyjnych i przemysłowych systemów druku. Przyspieszy to realizację planów transformacji szybko rozwijającego się rynku druku cyfrowego oraz zajęcie przez HP pozycji lidera na tym rynku.

Przychody HP: 45,2 mld USD. Liczba osób zatrudnionych w HP: 88 000.
IDC podaje, że Compaq zajął 1 miejsce pod względem łącznych przychodów na rynku technicznych systemów komputerowych o dużej wydajności.

Compaq wyprzedza EMC i zajmuje 1 miejsce wśród producentów rozwiązań pamięci masowej na świecie pod względem ilości sprzedanych rozwiązań, ich pojemności, a także przychodów firmy.

Compaq i Intel informują o planach przyspieszenia prac nad serwerami dla przedsiębiorstw. Compaq udostępni własne technologie firmie Intel i zastosuje w swoich 64-bitowych serwerach serię procesorów Intel Itanium.

Compaq przedstawia swój program "Computing on Demand", umożliwiający klientom zakup zasobów w dowolnej chwili i miejscu, w którym są one potrzebne - nabywanie rozwiązań informatycznych upodabnia się do zakupu usług.

2002

3 maja dochodzi do oficjalnego połączenia HP i Compaqa, którzy rozpoczynają działalność jako jedna firma. Nowe HP służy ponad miliardowi klientów w 162 krajach i jest czołowym światowym dostawcą produktów, technologii, rozwiązań i usług dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę informatyczną, komputery osobiste oraz urządzenia dostępowe, usługi na skalę globalną, a także przetwarzanie obrazu i drukowanie.

 HP przedstawia "Big Bang", największy program wprowadzania na rynek produktów dla klientów indywidualnych. Od chwili obecnej do początku roku 2003 HP wprowadzi na całym świecie ponad 50 nowych produktów do przetwarzania obrazu i drukowania. Będą one oferowały klientom większe możliwości i niezrównaną łatwość użycia. W pierwszej fazie programu zostaną wprowadzone na rynek trzy nowe, kolorowe drukarki atramentowe. Jedną z nich będzie HP Deskjet 5550, wyposażona w system druku wykorzystującego sześć kolorów atramentu z rozdzielczością optymalizowaną do 4 800 dpi.

Źródło www.hp.com.pl

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting postgresql Valid XHTML and CSS.