Webmastering, Tworzenie stron www, grafika

TakJakby.pl - różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną w humorystyczny sposób :)

Kronika Telepracy

Telepraca jest to sposób na pracę przez internet lub za pośrednictwem jakiejkolwiek sieci komputerowej, pozwala osobom nie mogącym dotrzeć do pracy wykonywać ją w domu. lata 60 - W Wielkiej Brytanii powstaje firma programistyczna F International, która zatrudnia kobiety pracujące zdalnie w swoich domach.


1973 - pierwszy eksperymentalny projekt telepracy, którego celem jest zbadanie ekonamicznych kożyści nowej formy zatrudnienia oraz zademonstrowanie jej w praktyce; raport końcowy ukazuje się w 1974 r.
1980 - Alvin Toffler popularyzuje w książce "Trzecia fala" ideę "elektronicznej wioski", w której ludzie wykonują swoją pracę we własnych domach. 14 lat później Toffler pisze: "sieci komputerowe to serce infrastruktury Trzeciej Fali, (...) która w sferze zatrudnienia podpada pod rubrykę telepraca"
1980 - U.S. Army (DARCOM) testuje możliwości pracy zdalnej.
1982 - American Expres podejmuje program telepracy Project Homebond przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ruchowo
1989 - władze miasta Los Angeles planują wprowadzenie programu telepracy sdo całego okręgu; rok później zapada decyzja powołująca program do życia.
1992 - AT&T wprowadza system telepracy który w przeciągu sześci lat obejmie 55% pracowników amerykańskich oddziałów firmy (36 tysięcy osób)
1993 - British Telecom publikuje szacunkowe dane na temat ilości osób zatrudnionych w systemie telepracy: 6 mln w USA i 1,27 mln w Wielkiej Brytanii
1995 - Komisja Europejska (DG XIII-B) konstatuje: "telepraca może stać się częścią naszego przyszłego życia zawodowego. Rewolucja telekomunikacyjna i informatyczna stworzyła szeroki wachlarz nowych estetycznych sposobów wykonywania pracy, włącznie z możliwością przynajmniej częściowego przeniesienia jej poza siedzibę tradycyjnego biura"
1997 - Komisja Europejska powołuje do życia inicjatywę European Telework Development w celu podniesienia świadomości zagadnień telepracy i jej rozwoju na kontynencie europejskim w 1998 r. powstaje Polski Punkt Informacyjny ETD
1997 - W USA pracyje 11 mln telepracowników
1998 - powstaje Międzynarodowe stowarzyszenie Telepracy z siedzibą w USA, którego organem prasowym jest miesięcznik "Telecommute"
1999 - powstaje polskojęzyczny servis internetowy Telepraca Polska

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting postgresql Valid XHTML and CSS.