Webmastering, Tworzenie stron www, grafika

TakJakby.pl - różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną w humorystyczny sposób :)

Dyskietka startowa w Win 95/98/ME

Jak utworzyć dyskietkę systemową (startową) w Windows 95/98/ME ?

Aby stworzyć dyskietkę startową(systemową) w Windows 95/98/ME należy wykonać kolejne instrukcje:

- Klikamy Menu Start
- Klikamy Ustawienia
- Klikamy Panel sterowania
- Klikamy ikonkę Dodaj/Usuń programy
- Klikamy zakładkę Dysk startowy
- Klikamy Utwórz dysk.

Zostanie wyświetlone polecenie włożenia dysku instalacyjnego systemu Windows 95/98/ME. Wkładamy dyskietkę do napędu i wciskamy OK.


Uwaga!
Cała zawartość dyskietki zostanie skasowana.


Ekran tworzenia dysku startowego w Windows Millennium Edition

Ekran tworzenia dysku startowego w Windows 98

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting postgresql Valid XHTML and CSS.