Webmastering, Tworzenie stron www, grafika

TakJakby.pl - różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną w humorystyczny sposób :)

Konwersja FAT-NTFS wymagania dyskowe

Ilość miejsca niezbędnego do przeprowadzenia procedury konwersji woluminu z FAT na NTFS możemy obliczyć samodzielnie:

1. Rozmiar woluminu w bajtach dzielimy przez 100. Jeżeli otrzymana wartość jest mniejsza od 1 048 576, przyjmujemy 1 048 576, jeżeli zaś jest większa od 4 194 304, przyjmujemy 4 194 304.

2. Do powyższej liczby dodajemy rozmiar woluminu w bajtach podzielony przez 803.

3. Następnie dodajemy liczbę plików i katalogów na woluminie pomnożoną razy 1280.

4. Do wyniku dodajemy 196 096.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting postgresql Valid XHTML and CSS.