Webmastering, Tworzenie stron www, grafika

TakJakby.pl - różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną w humorystyczny sposób :)

Tryby pracy HDD

Z jakimi szybkościami pracują dyski twarde i co oznaczają określenia trybów pracy.

ATA - (Advenced Technology Attachments) - ustanowiony w 1981 roku pierwszy standard interfejsu dysków twardych wykorzystywanych w komputerach PC/AT. Szerokość szyny danych w tym interfejsie wynosi 16 bitów a maźymalna liczba obsługiwanych urządzeń to 2. Przez interface ATA obsługiwane były wyłącznie dyski twarde. Standard dziś praktycznie nie wykorzystywany w swojej pierwotnej wersji.
ATA-2 - wprowadzone w 1984 roku rozszerzenie standardu ATA. Dodane funkcje to sprzętowa kontrola przepływu danych, obsługa nowych trybów transmisji PIO i DMA, nowy tryb adresowania sektorów LBA, "identyfi drive" - automatyczne rozpoznawanie zainstalowanego w komputerze dysku.
ATA-3 - rozwinięcie standardu ATA-2. Nie wprowadzono żadnych szybszych trybów transmisji, lecz przede wszystkim usprawniono dotychczsowe osiągnięcia nowinką wprowadzoną w tym standardzie jest technologia S.M.A.R.T. Tryb ten na rynku zaistniał w 1996 roku.
ATA-4 - kolejna, wprowadzona w 1997 roku specyfikacja interfejsu ATA. Nowością jest pojawienie się mechanizmu korekcji i detekcji błędów nazwanego CRC - Cyclical Redundancy Check (tzw. transmisja nadmiarowa). Specyfikacja ta definije nowy tryb komunikacji Ultra DMA Mode 2.
ATA-5 - Specyfikacja wprowadzona w roku 1999. Dodano dwa nowe tryby DMA. Pomiędzy kable sygnałowe wpleciono kable uziemione chroniące przed zakłuceniami.
ATAPI - Standard utworzony specjalnie z myślą o urządzeniach pamięci masowej innej niż dyski twarde, ale podłącznych do zwykłych portów ATA/IDE. Urządzenia te to min. CD-ROM, DVD-ROM, ZIP, Streamer.
DMA - (Direct Memory Access) - tryb komunikacji, w którym dane przesyłane są bezpośrednio pomiędzy pamięcią a dyskiem bez udziału procesora. Ten try przesyłania przydaje się szczegulnie w systemach wielozadaniowych. Szybkości transferu przedstawiłem w tabeli "Tryby paracy HDD"
EIDE - nieco zmodyfikowany standard ATA-2 Zwiększono w nim maxymalną ilość obsługiwanych urządzeń z 2 do 4, oraz dodano obsługę ATAPI.
FAST ATA - interfejs bardzo podobny do EIDE tylko wprowadzony przez inną firmę. Wprowadzony w 1994 roku.
FAST ATA-2 - Praktycznie to samo co FAST ATA, dodano obsługę trybu Multiword DMA Mode 2. Wprowadzony w 1995 roku.
IDE - (Integrated Device Electronics) - to samo co ATA
LBA - (Large Buffering Address) - Metoda liniowego adresowania sektorówwykożystana po raz pierwszy w interfejsie ATA-2
PIO - (Programmed Input/Output) - programowalny protokół wejścia/wyjścia urządzeń ATA. Sterowaniem rozkazami zajmował procesor co sprawiło że tryb ten sprawdzał się jedynie w systemie DOS.
S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analizing & Repairing Technology ) - wbudowane w dysk oprogramowanie pozwalające na wychwycenie wadliwych sektorów i zastąpienie ich dobrymi
Ultra ATA - inaczej Ultra ATA/33, to samo co ATA-4
Ultra DMA/33 - j.w.
Ultra ATA/66 - inaczej Ultra DMA/66, to samo co ATA-5
ATA/100
S-ATA/150 - Serial ATA 150

Tryby PIO____________Transwer _____Standard
Mode 0_________________3,3 MB/s__________ATA
Mode 1_________________5,2 MB/s__________ATA
Mode 2_________________8,3 MB/s__________ATA
Mode 3_________________11,1 MB/s_________ATA-2
Mode 4_________________16,6 MB/s_________ATA-3

TRYBY DMA
Single word 0_____________2,1 MB/s____________ATA
Single word 1_____________4,2 MB/s____________ATA
Single word 2_____________8,3 MB/s____________ATA
Multiple Word, Mode 0______4,2 MB/s____________ATA
Multiple Word, Mode 1______13,3 MB/s___________ATA-2
Multiple Word, Mode 2______16,6 MB/s___________ATA-3
UDMA Mode 2_____________33,3 MB/s___________ATA-4
UDMA Mode 3_____________44,4 MB/s___________ATA-5
UDMA Mode 4_____________66,6 MB/s___________ATA-5

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting postgresql Valid XHTML and CSS.