Webmastering, Tworzenie stron www, grafika

TakJakby.pl - różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną w humorystyczny sposób :)

Sieć komputerowa

 Grupa komputerów oraz innych urządzeń sieciowych połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich łączy przewodowych i bezprzewodowych. Przy pomocy sieci możliwa jest wymiana danych oraz korzystanie z dostępnych w sieci usług. Sieci dzielimy na trzy kategorie: LAN ? lokalne, MAN ? miejskie, WAN ? rozległe. Podział może być również ze względu czy sieć działa z serwerem czy bez, takie sieci dzielimy na sieci typu klient-serwer i równorzędne.

W sieci równorzędnej każda stacja może pełnić funkcję serwera i udostępniać swoje zasoby jak również usługi innych użytkownikom owej sieci.

PEER TO PEER

KLIENT - SERWER

Topologia sieci to - w skrócie - sposób połączenia ze sobą komputerów. Wśród topologii sieciowych wyróżniamy:

- szynową (bus) - najprostszą i ciągle jeszcze często spotykaną, w której wszystkie komputery połączone są ze sobą za pomocą jednego kabla (najczęściej jest to kabel koncentryczny, tzw. ethernet), zakończonego na obu końcach specjalnymi wtyczkami - terminatorami. Rozwiązanie to jest tanie, jednakże trudno w takiej sieci zidentyfikować powstały problem, np. wypięcie wtyczki z gniazda karty sieciowej powoduje zatrzymanie ruchu w sieci;

BUS

- gwiazdową (star) - każdy komputer jest połączony z koncentratorem pełniącym funkcję urządzenia pośredniczącego oraz zarządzającego przepływem danych. Topologia gwiazdowa jest obecnie najbardziej popularnym rozwiązaniem, ponieważ cechują ją stosunkowo niskie koszty i mała wrażliwość na awarie oraz łatwość późniejszej rozbudowy;
- pierścieniową (ring) - wszystkie komputery są połączone ze sobą, tworząc zamknięty pierścień. Pakiety danych podążają w jednym kierunku od komputera do komputera, a każda maszyna działa jako dodatkowy wzmacniacz sygnału. Sieć pierścieniowa odznacza się podobnymi właściwościami jak sieć szynowa;
- hybrydową (hybrid) - połączenie kilku wyżej wymienionych metod.

Protokoły to zestawy reguł i procedur służących do wymiany danych pomiędzy komputerami. W zależności od pełnionych funkcji można je podzielić na kilka grup.

- transportowe - odpowiedzialne są tylko za przesyłanie danych od nadawcy do odbiorcy, czyli operują w warstwie sesji modelu OSI:
TCP (Transmission Control Protocol) - odpowiednia część protokołu TCP/IP,
SPX - odpowiednia część protokołu IPX/SPX firmy Novell,
ATP - odpowiednia część protokołu firmy Apple,
NetBEUI - protokół firmy Microsoft;

- sieciowe - mają zapewnić prawidłową transmisję danych pomiędzy nadawcą a odbiorcą poprzez funkcje adresowania, routingu, korekcji błędów oraz wznawiania transmisji pakietów (inaczej mówiąc, odpowiadają za ustanawianie, utrzymanie i zakończenie połączenia):
IP - część protokołu TCP/IP,
IPX - część protokołu IPX/SPX firmy Novell,
NetBEUI - protokół firmy Microsoft,
DDP - odpowiednia część protokołu firmy Apple;

- aplikacyjne
X400
- protokół organizacji CCITT służący do przesyłania poczty elektronicznej,
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - również obsługujący przesyłanie poczty elektronicznej,
FTP - File Transfer Protocol - przeznaczony do transferu plików,
HTTP - HyperText Transfer Protocol - odpowiadający za przesyłanie dokumentów WWW,
SNMP - Simple Network Management Protocol - służący do zarządzania elementami sieci komputerowych,
NNTP - Network NewsTransport Protocol.

- TCP/IP - stanowiąca obecnie standard przemysłowy grupa protokołów (TCP i IP) pozwalająca na komunikację w sieciach heterogenicznych (czyli takich, które składają się z różnych systemów operacyjnych, np. Windows 2000 i Linux) i realizująca funkcje adresowania, routingu, korekcji błędów oraz retransmisji pakietów. Najczęściej wykorzystywana do łączenia komputerów z Internetem;

- NetBEUI - mały, szybki protokół, służący przede wszystkim do komunikacji w sieciach lokalnych, zbudowanych na platformie Windows (nieroutowalny);

- IPX/SPX oraz NWLink - grupa szybkich i wydajnych protokołów (IPX i SPX) firmy Novell. Pełni podobną funkcję do TCP/IP - z wyjątkiem wykorzystania w Internecie. Microsoft opracował własną implementację IPX/SPX pod nazwą NWLink, służącą do realizowania połączeń Windows NT i Windows 2000 z sieciami Novell;

- AppleTalk - protokół firmy Apple do współdzielenia zasobów w sieciach składających się z komputerów firmy Apple. Microsoft udostępnia implementacje tego protokołu.

Jak rozdzielić neostradę na 3 komputery ?

Istnieje na to bardzo prosty sposób. Wystarczy zakupić modem/router ADSL (USB lub LAN) podłączyć go do odpowiedniego gniazda w jednym komputerze i skonfigurować, najlepszym rozwiązaniem jest włączenie w owym modemie/routerze dynamicznego przydzielania adresów IP w sieci lokalnej (DHCP). Najczęściej w instrukcjach obsługi tych routerów opisane jest jak skonfigurować je do pracy z neostrady, jeśli tego nie ma opisanego łatwo jest to znaleźć w internecie więc nie będę się na ten temat rozpisywał. Po odpowiednim skonfigurowaniu routera wystarczy skrętką bez nie crossowaną podłączyć gniazda sieciowe routera z gniazdami sieciowymi komputerów (komputer musi być wyposażony w kartę sieciową) i w ustawieniach sieciowych połączenia lokalnego ustawić automatyczne pobieranie adresu IP. Najlepiej wszystkim komputerom w sieci lokalnej nadać taka samą nazwę grupy roboczej (jeśli jest nam potrzebna jakakolwiek wymiana plików pomiędzy komputerami) to ułatwia poruszanie się po otoczeniu sieciowym, ale nie jest niezbędne do funkcjonowania sieci. Pamiętajcie o jednym, mianowicie o tym że neostrady można legalnie dzielić tylko w obrębie jednego lokalu, choć i tak mało kto się do tego stosuje.

Jak podłączyć ze sobą 2 komputery mające karty sieciowe ? Podłączam i nie działa L

Wystarczy użyć do podłączenia kart sieciowych obu komputerów kabla crossowanego (z przeplotem) pamiętając o przydzieleniu komputerom stałych adresów IP i takiej samej maski podsieci (polecam ustawienie komputerom adresów z grupy 192.168.1.x a nie 10.1.1.x ale to nie ma większego znaczenia ważne aby oba komputery mialy ten sam rodzaj adresów)

No OK. podłączyłem komputery, pingują się ale w otoczeniu sieciowym nic nie widzę, co teraz ?

Aby komputer był widoczny w otoczeniu sieciowym musi mieć udostępniony jakiś zasób np. jakiś katalog na dysku.

No dobra, już nawet udostępniłem katalog i nadal w otoczeniu nic nie widać, co teraz ?

Najczęściej musisz chwilkę poczekać aby otoczenie sieciowe się odświeżyło lub samodzielnie otworzyć je ponownie, jeśli to nie działa spróbuj rozłączyć i ponownie połączyć, połączenie lokalne. Jeśli nadal nie widać nic w otoczeniu sieciowym a komputery się pingują kliknij na menu start następnie znajdź następnie komputery (jeśli nie masz tego tekstu wybierz pliki lub foldery a następnie po lewej stronie będziesz miał coś w rodzaju, komputery lub ludzie) wpisz nazwę szukanego komputera i naciśnij szukaj po chwili powinieneś zobaczyć wyszukany komputer, teraz wystarczy kliknąć na niego 2 razy i móc korzystać z jego zasobów.

W artykule wykorzystano materiały z magazynu
CHIP 5/2000 ?
Sieciowe teorie? Sebastiana Miśtaka

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting postgresql Valid XHTML and CSS.