Webmastering, Tworzenie stron www, grafika

TakJakby.pl - różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną w humorystyczny sposób :)

Phoenix BIOS - kody błędów

Phoenix BIOS - dźwiękowe kody błędów

Phoenix BIOS - dźwiękowe kody błędów

Sygnał

Znaczenie

Rozwiązanie

1-1-2

Błąd procesora

Sprawdź mocowanie CPU.

Niski ton 1-1-2

Nierozpoznany błąd płyty głównej

Prawdopodobna konieczność wymiany płyty głównej.

1-1-3

Błąd zapisu/odczytu pamięci CMOS lub zegara systemowego

Wymień pamięć CMOS lub zegar.

Niski ton 1-1-3

Błąd pamięci CMOS

Wymień pamięć CMOS.

1-1-4

Błąd parzystości pamięci ROM

Prawdopodobnie uszkodzona jest pamięć EEPROM zawierająca BIOS. Odkurz ją lub wymień na sprawną.

1-2-1

Uszkodzony zegar układu sterownika przerwań

Prawdopodobna konieczność wymiany płyty głównej.

1-2-2

Błąd kontrolera DMA

Prawdopodobna konieczność wymiany płyty głównej.

1-2-3

Błąd kontrolera DMA

Prawdopodobna konieczność wymiany płyty głównej.

1-3-1

Problemy z odźwieżaniem pamięci RAM

Wyjmij i ponownie włóż moduły pamięci.

1-3-2

Nieudana próba zainicjowania testu RAM

Wyjmij i ponownie włóż moduły pamięci.

1-3-3

Błąd pierwszego banku pamięci RAM

Wyjmij i ponownie włóż moduł pamięci.

1-3-4

Błąd pamięci w pierwszym segmencie (64 KB)

Wyjmij i ponownie włóż moduły pamięci.

1-4-1

Błąd linii adresowej pamięci

Wymiana pamięci lub płyty głównej.

1-4-2

Błąd parzystości pamięci

Wyjmij i ponownie włóż moduły pamięci.

1-4-3

Błąd magistrali EISA

Wymiana płyty głównej.

1-4-4

Błąd magistrali EISA

Wymiana płyty głównej.

2-1-1

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-1-2

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-1-3

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-1-4

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-2-1

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-2-2

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-2-3

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-2-4

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-3-1

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-3-2

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-3-3

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-3-4

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-4-1

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-4-2

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-4-3

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

2-4-4

Błąd pamięci RAM

Wymiana pamięci.

3-1-1

Błąd kontrolera DMA (układ Slave)

Wymiana kontrolera DMA lub płyty głównej.

3-1-2

Błąd kontrolera DMA (układ Master)

Wymiana kontrolera DMA lub płyty głównej.

3-1-3

Błąd kontrolera przerwań (Master)

Wymiana płyty głównej.

3-1-4

Błąd kontrolera przerwań (Slave)

Wymiana płyty głównej.

3-2-2

Błąd wektora przerwań

Wymiana płyty głównej.

3-2-4

Błąd kontrolera klawiatury lub klawiatury

Wymiana kontrolera lub klawiatury. Jeśli to nie pomoże, konieczna wymiana płyty głównej.

3-3-1

Słaba bateria CMOS

Wymiana baterii.

3-3-2

Błąd konfiguracji CMOS.

Przywróć domyślne ustawienia BIOS-u i/lub wymień baterię CMOS

3-3-4

Błąd pamięci wideo.

Sprawdź mocowanie karty graficznej.

3-4-1

Bład inicjalizacji wideo

Sprawdź mocowanie karty graficznej.

4-2-1

Błąd zegara systemowego

Wymiana płyty głównej.

4-2-2

Błąd rejestru zapisu/odczytu pamięci CMOS

Nieudana próba zapisania informacji w pamięci CMOS podczas zamykania systemu. Spróbuj zresetować pamięć i/lub przywrócić domyślne ustawienia BIOS-u. Jeżeli to nie pomoże, trzeba wymienić płytę główną.

4-2-3

Błąd kontrolera klawiatury (brama A20)

Wymień kontroler klawiatury; czasem konieczna wymiana płyty głównej.

4-2-4

Przerwany test trybu chronionego procesora

Sprawdź procesor (wyjmij i włóż go ponownie).

4-3-1

Błąd w czasie testu pamięci RAM

Uszkodzenie układu adresowania pamięci. Konieczna wymiana płyty głównej

4-3-4

Błąd zegara czasu rzeczywistego

Wymiana pamięci CMOS lub płyty głównej; możesz też spróbować zresetować CMOS.

4-4-1

Błąd portu szeregowego

Wymiana płyty głównej.

4-4-2

Błąd portu równoległego

Wymiana płyty głównej.

4-4-3

Błąd koprocesora

Wyjmij i włóż procesor. Możliwa konieczność wymiany procesora

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting postgresql Valid XHTML and CSS.